Nazywam się Dariusz Cimicki. Szachy zawsze traktowałem jako hobby, wspaniałą przygodę. W swoich początkach nieocenioną pomoc w poznaniu tajników gry udzielał mi SIM Bogdan Bieluczyk (jak większości białostockich szachistów). Tak się złożyło, że z różnych powodów nie mogłem grać za wiele bezpośrednio, w związku z czym w latach 90-tych zająłem się szachami korespondencyjnymi, notując kilka sukcesów m.in. mistrzostwo i vice-mistrzostwo w drużynowych Mistrzostwach Polski w reprezentacji Białegostoku. Następnie z przyczyn rodzinnych i zawodowych na kilka lat rozstałem się z grą. W roku 2005 ponownie wstąpiłem w szranki aktywnych zawodników. Na przestrzeni dwóch lat wygrałem 4 z 5 turniejów, w których wystąpiłem osiągając ranking ICCF 2412 oraz trzykrotnie pełną kwalifikację do półfinałów z cyklu Mistrzostw świata.
 

Partia 1

Obrona słowiańska [D44]

Arounopoulos - Cimicki
ICCF/WS/M/067 2006

[Dariusz Cimicki]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.Gg5 dxc4

Wariant Botwinnika przeżywa obecnie poważny kryzys. Niewielu zawodników wybiera ten ostry system. Częściej grane jest 5. ... h6 i po 6. Gxf6 gra przybiera spokojniejszy charakter z małą przewagą białych, natomiast po 6. Gh4 dxc4 7. e4 g5 8. Gg3 b5 9. Ge2 Gb7 ( 9. ... Sbd7 praktycznie nie jest stosowane ze względu na 10. d5!) powstają warianty niewiele ustępujące swoją ostrością wariantowi Botwinnika.

6.e4 b5 7.e5 h6 8.Gh4 g5 9.Sxg5 hxg5 10.Gxg5 Sbd7 11.g3

Ta kolejność posunięć nie pozwala czarnym na wybór ciekawych kontynuacji, które mogą powstać po 11. exf6 Gb7 12. g3 c5 13. d5 Sf6 lub 13. ... Gh6.

11...Gb7 12.Gg2 Hb6 13.exf6 0-0-0 14.0-0 Gh6

Jak już wspomniano "czarno" dla czarnych wygląda główny wariant 14. ..c5 15. d5 b4 16. Sa4 (16. Wb1). Posunięcie 14. ... Gh6 to nieliczna możliwość w miarę wyrównanej walki.

15.Ge3

Inne możliwości: 15. Gxh6 oraz 15. Se4 prowadzą do pozycji, gdzie obie strony mogą jeszcze znaleźć nowe drogi do zdobycia przewagi.

15...Sxf6

15...c5 16.dxc5 Sxc5 17.Gxc5 Hxc5 18.Gxb7+ Kxb7 19.Hf3+ Hc6 20.Se4+/- nie wygląda zachęcająco.

16.Hf3 Gg7

Po 16...Gxe3 17.fxe3 Wh6 18.a4 a6 teoria uznaje pozycję za niejasną, co po 19.Hf4+/- jest raczej nieprawdą.

17.a4 a6

17...c5 18.dxc5 Gxf3 19.cxb6 Gxg2 20.Kxg2 b4 21.bxa7 Kb7 22.Sb5+/- z przewagą białych.

18.Wfc1 Wd7

Przedwczesne jest 18...c5 Nawet pobieżna analiza wykazuje przewagę białych po 19.dxc5 (19.Hxb7+ Hxb7 20.Gxb7+ Kxb7 21.dxc5 Sd5 22.axb5 axb5 23.Sxb5 Sxe3 24.fxe3 Gxb2 25.Sd6+ Wxd6 26.cxd6 Gxa1 27.Wxa1 Wh5 28.h4 Kc6 29.Kf2+/=) 19...Gxf3 20.cxb6 Gxg2 21.Kxg2 Sg4 22.axb5 Sxe3+ 23.fxe3+/-

19.b3!

Bardzo ciekawa nowinka, po której następują duże komplikacje. Do niejasnych pozycji prowadzi kontynuacja 19.He2 Sd5 [19...Gh6 20.b3 Gxe3 21.fxe3 cxb3 22.Wab1 b4 23.Wxb3 (23.a5 Hxa5 24.Sd1 Hb5 25.Hxb5 axb5 26.Wxb3 Sd5 27.Gxd5 exd5 28.Wxb4 niejasne) 23...a5 niejasne] 20.Sxd5 cxd5 21.axb5 itd. Na marginesie warto dodać, dotychczas rozegrano niewiele partii w wariancie 14. ... Gh6 co daje możliwość twórczej pracy.

19...c5

19...b4 20.a5 Ha7 21.Sa4 c5 22.Sb6++/- 

20.dxc5 Gxf3 21.cxb6 Gxg2 22.Kxg2

22.axb5 Gf3 23.bxa6 Sg4 24.h4 Sxe3 25.fxe3 Wd3 26.Wa4 Gh6 27.Wxc4+ Kb8-/+ 

22...Sg4

I. 22...cxb3 23.Se4+ Kd8 24.Gg5 b2 25.Sxf6 bxa1H 26.Wxa1 Ke7 27.Sxd7+ Kxd7 28.Wd1++/-

II. 22...Sd5 23.Sxd5 exd5 24.axb5 axb5 25.bxc4 bxc4 26.Wa4 Kb7 27.Wb1+/-

III. 22...b4 23.Sa2 Sd5 24.Wxc4+ Kb7 25.We1 a5 (25...Sxe3+ 26.Wxe3 a5 27.We2 Kxb6 28.Wec2 Wh5 29.h4 Whd5 30.Sc1+/-) 26.Gc5 Sxb6 27.Gxb6 Kxb6 28.Wec1 Wh5 29.h4+/=

23.axb5

23.Wab1 b4 24.Se4 (24.Sa2 Sxe3+ 25.fxe3 Wd2+ 26.Kf3 Wxa2 27.Wxc4+ Kb7 28.Wd1 Ge5 29.Wd7+ Kxb6 30.Wxb4+ Ka5 31.Wc4 Wh5 32.Wb7 Wf5+ 33.Kg4 Gh8 34.h4 We2=/+) 24...Wxh2+ 25.Kg1 c3 26.Sc5 Wd5 27.b7+ Kb8 28.Sxa6+ Kxb7 29.Sxb4 Wdh5-/+

23...Sxe3+!

Bardzo dokładne posunięcie. 23...cxb3 24.Se4+ Kb8 25.Gf4+ (25.Wab1 b2 26.Wc6 axb5 27.Sc5 Sxe3+-/+) 25...e5 26.Sc5 We7 (26...Wd6 27.bxa6 Ka8 28.b7+ Ka7 29.Sxb3 exf4 30.Wc8 Wb6 31.Wa3 Wxh2+ 32.Kg1 Wh8 33.gxf4 Sf6 34.Sd4 Sd7 35.Sc6+ Wxc6 36.Wxc6 Sb8 37.Wc8+-) 27.Gg5 (27.bxa6 exf4 28.Wa4 b2 29.a7+ Ka8 30.Wb1 Wxh2+ 31.Kg1 Wxf2 32.b7+ Wxb7 33.Sxb7 Wc2-+) 27...f6 28.Sxb3 fxg5 29.bxa6+-.

24.fxe3 cxb3

24...Wd2+ 25.Kf3 cxb3 26.Se4+ Wc2 27.Wxc2+ bxc2 28.Wc1 axb5 29.Wxc2+ Kb7 30.Wc7+ Kxb6 31.Wxf7+/- 

25.bxa6

25.Wab1 Wd2+ 26.Kf3 Wc2 27.bxa6 (27.Wxc2 bxc2 28.Wc1 Wxh2 29.Se2 axb5 30.Wxc2+ Kb7 31.Wc7+ Kxb6 32.Wxf7 Ge5-/+) 27...Gxc3 28.h4 Wd8 29.Wd1 Wxd1 30.Wxd1 Wd2 31.Wc1 Wd3-+ 

25...b2 26.Sa4+ bxc1H

26...Kb8 27.Sxb2 Wd2+ 28.Kf3+/= 

27.Wxc1+ Kb8 28.Wc6

28.h4 Ge5 29.Kf3 Gd6 30.Wd1 Wc8-/+ lub 28.Kf3 Wd6 29.h4 f5 30.Sc5 Wg8-/+ z przewagą czarnych.

28...Ge5 29.Sc5 Wdd8 30.Kf3 Ka8 31.h4 Gb8 32.Se4

32.Sb3 Wdg8 33.Sd4 Ge5 34.Se2 Wd8-/+ i czarne maja lepsze szanse. Lub 32.a7 Gd6 33.Se4 Gb4-+.

32...Ge5 33.Wc5 Wd5 34.Wc6 Wdd8 1/2-1/2