Tadeusz Jaśkowski jest znanym  warszawskim  analitykiem, który próbuje obalać koncepcje arcymistrzów i innych komentatorów. W czasie naszych przeszło 10-letnich kontaktów otrzymałem wiele ciekawych analiz p.Tadeusza, które pozwolę sobie w tym miejscu opublikować.

W "Panoramie Szachowej" 10-2007 ukazała się partia numeru Kramnik-Leko z moim komentarzem. Tadeusz Jaśkowski przysłał mi swoje uzupełniające uwagi.

Katalońska [E05]

Kramnik - Leko

Mistrzostwa świata w Meksyku 2007

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Gg2 Ge7 5.Sf3 0-0 6.0-0 dxc4 7.Hc2 a6 8.Hxc4 b5 9.Hc2 Gb7 10.Gd2 Ge4 11.Hc1 Hc8 12.Gg5 Sbd7 13.Hf4!?

Tak jeszcze nie grano. Cel tego ruchu jest jasny: hetman zwalnia pole c1 dla wieży i jednocześnie może wziąć aktywny udział w ewentualnym ataku na skrzydle królewskim.

13...Gb7 14.Wc1 Gd6 15.Hh4 h6 16.Gxf6

Białe pozbywają się pary gońców, aby nie tracić tempa na odejście. Natomiast ofiara gońca na h6 jest wątpliwej wartości: 16.Gxh6 gxh6 17.Hxh6 We8 18.Sbd2 Gf8 19.Hh4 Gg7 20.e4 e5 i nie widać, jak można wzmocnić akcję na skrzydle królewskim.

16...Sxf6 17.Sbd2 We8 18.e4 Sd7 19.Sb3 a5 20.Sc5?!

Ruch ten był krytykowany jako słaby i nie dający białym żadnych korzyści pozycyjnych. Oczywiście na uwagę zasługiwało narzucające się 20.a4!? 

20...Ge7 21.Hf4 e5?

Czarne nie wykorzystały swej szansy na uzyskanie małej przewagi. Po prawidłowym 21...Sxc5! 22.dxc5 e5 23.He3 (Po 23.Sxe5 Gf6 24.c6 Gxe5 25.cxb7 Hxb7 26.Hd2 a4 27.Wab1 Wad8 czarne stałyby także nieco lepiej.) 23...Gc6 24.Sxe5 Gg5 25.f4 Wxe5! i czarne mogą być zadowolone ze swej pozycji.

Tadeusz Jaśkowski zaproponował w tym miejscu 21...g5 22.He3 g4 i teraz  rozpatruje on jedynie odejście skoczka na d2 i wyskok na e5. Natomiast nie wziął pod uwagę silne posunięcie 23.Sxd7! Zobaczmy możliwe warianty: 23...gxf3 (Lub 23...Hxd7 24.Se5 Hd6 25.Hxh6 Hxd4 26.Hh5 Wf8 27.Hxg4+ Kh7 28.Hh5+ Kg7 29.Wxc7 Hxb2 30.Wd1+-) 24.Sb6 Hd8 25.Sxa8 Gg5 26.Hxf3 Gxc1 27.Wxc1 Gxa8 (27...Hxa8 28.Wxc7+-) 28.Hg4+ (28.He3 Kg7 29.Wc5 Hb8 30.Hc3 b4 31.Hc4+-) 28...Kh7 29.Wc5 Hxd4 30.Wxc7 Hf6 31.Hh5 Wf8 32.Hxb5+-.

22.Sxe5 Sxe5 23.dxe5 Gg5 24.Hf3 Gxc1 25.Wxc1

Czarne mają za oddaną jakość aktywną grę. W planie jest teraz Hc3 i f4 z silną masą pionkową w centrum. Czarne nie mają więc wyboru...

25...Wxe5

Według Jaśkowskiego silniejsze było 25...b4 26.Hh5 Gc6 27.Gh3 Hd8 28.e6 fxe6 29.Sxe6 Hd2 (29...Hd7 30.Sxg7+-) 30.Wxc6 (Jaśkowski analizuje tylko 30.Wd1 Hxb2 31.Hg6 Hf6 32.Hxf6 gxf6 33.Sxc7 Wad8 34.Wc1 Gxe4 35.Sxe8 Wxe8 36.We1 Kf7 37.Gg4 We5 38.Gd1 i remis byłby wielce prawdopodobny. Wydaje mi się, że po 38...Gd5 białe tracą bez rekompensaty pionka a2.) 30...He1+ 31.Gf1+-.

26.Hc3 f6

Pozycja po 26...We7 27.Sxb7 Hxb7 28.e5 Ha7 29.Gxa8 Hxa8 30.Hd4 He8 31.Wc5 byłaby korzystniejsza dla białych.

27.Hb3+ Kh8?

Ruch ten okazał się istotną stratą tempa i stał się przyczyną przegranej czarnych. Dlatego tylko po 27...Kh7! byłyby jakieś szanse na utrzymanie partii: 28.Hf7 Gc6 29.Sd3 Ge8 30.Hf8 Wh5 31.Sf4 We5 i czarne jeszcze żyją. Teraz białe natomiast przejmują całkowicie inicjatywę w swe ręce.

28.Hf7! Gc6 29.Sd3 We6 30.Sf4 Wd6 31.Sg6+ Kh7 32.e5! fxe5

Nie było też ratunku w wariancie 32...He6 33.Hxe6 Wxe6 34.Wxc6 Wxc6 35.Gxc6 Wa6 36.Gxb5 Wb6 37.Gd3 fxe5 (Po 37...Wxb2 38.e6 Wb8 39.e7 We8 40.Gb5 czarne mogą się poddać.) 38.Sxe5+ Kg8 39.b3 itd.

33.Gxc6 Wf6

Wygrana białych byłaby także jasna po 33...Wxg6 34.Ge4 Waa6 35.Wxc7 Hg8 36.Hd7 itd.

34.Hd5 Hf5

Po 34...Wb8 35.Sxe5 Hf5 36.Hd4 Kh8 37.Ge4 Hc8 38.Sg6+ Wxg6 39.Gxg6 białe miałyby figurę więcej.

35.Gxa8 Hxf2+ 36.Kh1 Hxb2

36...He2 37.Sf8+! Kh8 (37...Wxf8 38.He4+ Hxe4+ 39.Gxe4+ z figurą więcej) 38.Hd1 z wygraną białych.

37.Hc5 Kxg6 38.Ge4+ Kh5 39.Wb1 i 1-0 z powodu: 39...Hd4 [39...He2 40.Hxe5+ g5 41.He8+ Kg4 42.He6+ Kh5 43.Hh3#] 40.Hxd4 exd4 41.Wxb5+ g5 42.Kg2 i białe mają wygraną pozycję.