Końcówka 1

Lane - Karakas
Suchumi 1964
[Jerzy Konikowski]

Tego typu końcówki spotyka się rzadko w praktyce turniejowej. Białe znalazły przy partii niełatwą drogę do zwycięstwa, wskazaną jeszcze przez Philidora. Nastąpiło:

1.Wa7! Wc1 2.Wa2 Wc3 3.Ge4 Ke8

Lub 3...Wc4 4.Gc6 Wd4+ 5.Gd5 z nieuchronnym matem. Nie ratuje też 3...Wc7 4.Wa8+ Wc8 5.Wa7 Ke8 6.Ke6 Kf8 7.Wf7+ Kg8 8.Kf6 We8 (8...Wf8 9.Gh7+ Kh8 10.Wxf8+ itd.) 9.Gf5 Kh8 10.Wh7+ Kg8 11.Wc7 Wf8+ (11...Kh8 12.Gg6 Wb8 13.Gf7 Kh7 14.Ge6+ Kh6 15.Wc1 Wb5 16.Wg1 Wa5 17.Wg8 Kh7 18.Wc8 Wa6 19.Wc3+-) 12.Kg6 Wa8 13.Ge6+ Kf8 14.Kf6 Ke8 15.Wh7 Kd8 16.Wh8+ Kc7 17.Wxa8+-.

4.Wf2!
i przed matem nie ma obrony. Dlatego 1-0.