Jerzy Konikowski

Atak czterech pionków w obronie królewsko-indyjskiej [E76]

Kontynuacja 9...Gg4
 

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Gg7 4.e4 d6 5.f4 c5 6.d5 0-0 7.Sf3 e6 8.Ge2 exd5 9.cxd5 Gg4

Czarne rozwiązują tym samym problem swego białopolowego gońca i jednocześnie po likwidacji skoczka f3 chcą mieć większy wpływ na pola d4 i e5. Obecnie ruch ten spotyka się bardzo często w praktyce turniejowej, ponieważ 9...We8 prowadzi do bardzo ostrych i niejasnych pozycji.

10.0-0

Najlepsze, gdyż po 10.Sd2 Gxe2 11.Hxe2 We8 czarne mają aktywną grę, np. 12.0-0 Sa6 13.Hd3 Sb4 14.Hb1 Sg4 15.a3 Gd4+ 16.Kh1 Sxh2! 17.g3 Sxf1 18.Sxf1 Sa6 19.Sb5 Gg7 20.Ge3 Sc7 21.Sc3 He7 22.e5 dxe5 23.Hd3 Wad8 24.Wd1 exf4 25.Gxf4 Hd7 i czarne ostatecznie wygrały partię. Ciekawą ideą jest 10.e5!? W partii Schoen-Hellers, Berlin 1988, nastąpiło: 10...dxe5 (Tajmanow poleca 10...Gxf3!?) 11.fxe5 Sfd7 12.Gg5 Hb6 13.0-0 Hxb2 (Zasługuje na uwagę 13...Gxf3 14.Gxf3 Gxe5 itd.) 14.Sa4 Ha3 15.Gc1 Hb4 16.Gd2 Ha3 17.Wb1 Sxe5 18.Sxe5 Gxe2 19.Hxe2 Hxa4 20.Sxf7 Hd4+ 21.Ge3 Hxd5?? (Jedyną obroną było 21...We8!) 22.Wbd1 He4 23.Sg5 Wxf1+ 24.Wxf1 Hxe3+ 25.Hxe3 Gd4 26.Wf8+! 1-0.

10...Sbd7

Najlepszy plan dla czarnych, które rozwijają kolejną figurę i biorą pod kontrolę pole e5. Zobaczmy inne możliwości:

I. 10...Gxf3 11.Gxf3 Sbd7 12.a4 (W grę wchodzi 12.We1 We8 13.a4 a6 14.Ge3 Ha5 15.Kh1 h6 16.Hd2 Sh7 17.Gf2 Hb4 18.a5 b5 19.Hc2 c4 20.We2 Shf8 21.Wa3 Gxc3 22.Hxc3 Hxc3 23.Wxc3 f5 24.Wce3 itd. Ciekawe jest także 12.g4!?) 12...a6 13.We1 We8 14.Ge3 Ha5 15.We2 c4 16.Kh1 We7 17.He1 Wae8 18.Wd1 h5 19.h3 b5 20.axb5 axb5 21.Wa1 Hb4 22.Wa7 Sc5 23.Wxe7 Wxe7 24.Hh4 We8 25.e5 Sfd7 (25...dxe5? 26.fxe5 Sfd7 27.e6 fxe6 28.Hg3 Sf8 29.Sa2 Hb3 30.Gxc5 Hxa2 31.Gxf8 Wxf8 32.Hxg6+-) 26.e6 fxe6 27.dxe6 Sxe6 28.f5 Gf6 (28...gxf5 29.Hxh5 Sf6 30.Hxf5+-) 29.Hg3 Sef8 30.fxg6 Wxe3 (30...Ge5 31.Gd5+ Se6 32.Hf3+-) 31.Gd5+ Kg7 (31...We6 32.Gxe6+ Sxe6 33.Wxe6 Hxb2 34.Sd1 Hd2 35.Hxd6 Hxd6 36.Wxd6 b4 37.Wxd7 c3 38.Wc7 i czarne pionki zostały zastopowane i białe wygrywają) 32.Hxe3 Se5 33.Se4 i białe mają wygraną pozycję.

II. 10...We8 11.h3 Gxf3 12.Gxf3 Sa6 (12...b5 13.e5 dxe5 14.fxe5 Sh5 15.Gxh5 gxh5 16.Hxh5 Wxe5 17.Hxf7+ Kh8 18.Sxb5+-) 13.We1 Sd7 14.Ge3 Ha5 (W grę wchodzi 14...Sc7!? z ideą a7-a7, b7-b5 i kontrgrą na skrzydle hetmańskim.) 15.Hb3 Wac8 16.e5 dxe5 17.Hxb7 Sb6 18.d6 Wb8 19.Hxa7 Sc8 20.Hd7 Wd8 21.Ha4 Hxa4 22.Sxa4 exf4 23.Gxf4 Sxd6 24.Wad1 Gd4+ 25.Kh2 Wb4 26.b3 i białe uzyskały lepsze perspektywy, Seewald-Timmermann, korespondencyjna 1981.

11.h3

Inną ideą jest 11.We1 z planem przygotowania manewru e4-e5. Zobaczmy możliwe warianty: 11...We8 12.h3 Gxf3 13.Gxf3 Ha5 14.Ge3 b5 15.a3 Sb6 (Słabe jest 15...Wac8 16.Gf2 a6 17.Gg3 Sb6 18.e5 dxe5 19.fxe5 Sfd7 20.e6 z przewagą białych.) 16.e5 (16.Gf2!? z planem Gf2-g3 i e4-e5 jest interesującą ideą) 16...Sc4 (16...dxe5 17.fxe5 Wxe5 18.Gxc5 jest korzystne dla białych) 17.exf6 Sxe3 18.Wxe3 Wxe3 19.fxg7 Wae8 20.Hd2!? b4 (Po 20...a6 21.Wf1 Kxg7 22.f5 białe mają silną inicjatywę na skrzydle królewskim. Lub 20...f5 21.Wf1 Kxg7 22.g4 b4 23.Sd1 W3e7 24.gxf5 gxf5 25.Gh5 Wg8 26.Se3 z przewagą białych.) 21.Sd1 We1+ 22.Kh2 Ha6 23.f5 Kxg7 24.Hc1 Hb6 25.Hf4 f6 26.fxg6 hxg6 27.Wc1 bxa3 28.bxa3 z przewagą białych, West-Riha, korespondencyjna 2006.

11...Gxf3 12.Gxf3 c4

Po 12...We8 13.We1 powstaje z przestawieniem posunięć pozycja, którą dalej omawiam po 13 ruchu. Celem c5-c4 jest postawienie na c5 skoczka z naciskiem na punkt e4.

13.Ge3 We8

Teraz nie można 13...Sc5? z powodu 14.Gxc5 dxc5 15.e5 z przewagą białych. Dlatego czarne stawiają najpierw wieżę na linii e, aby nacisnąć na pionka e4. Problematyczne jest także 13...Ha5 z powodu 14.Gd4! Wfe8 15.b4! Hxb4 (15...cxb3 16.axb3 Hd8 17.We1 jest lepsze dla białych) 16.Wb1 Ha5 17.Wxb7 a6 18.Sa4 Sxe4 19.Gxg7 Sdc5 20.Hd4! Sxb7 21.Gh6 f6 22.Gxe4 Hxa4 23.Hxf6 Hd7 24.f5! Sc5 25.fxg6 Sxe4 26.Hf7+ Hxf7 27.gxf7+ Kh8 28.Wf4 Sd2 (W partii korespondencyjnej 1997, Konikowski-Doetling, nastąpiło 28...Wf8 29.Gxf8 Wxf8 30.Wxe4 Wxf7 31.Wxc4 Wf5 32.Wa4 Wxd5 33.Wxa6 z przewagą białych w końcówce.) 29.fxe8H+ Wxe8 30.Wd4 c3 31.Gxd2 cxd2 32.Wxd2 We5 33.Kf2 i białe mają pionka więcej.

14.Gd4 Wc8 15.Kh1

Ale nie 15.Gxa7? z powodu 15...b6 16.a4 Hc7 17.Sb5 Hc5+ 18.Kh1 Sxe4 z przewagą czarnych.

15...Sc5 16.e5 dxe5 17.fxe5 Sfd7 18.e6 fxe6 19.dxe6 Sxe6 20.Gxg7 Kxg7 21.Gxb7 Wc7 22.Gd5 Sf6 23.Gxe6 Hxd1 24.Waxd1 Wxe6
z równą końcówką, Barsow-Kanzler, Taszkient 1988.

Podsumowanie: ruch 9...Gg4 powinien gwarantować czarnym równą grę. Oczywiście pod warunkiem, że grają one poprawnie zgodnie z zaleceniami teorii.