Jerzy Konikowski

Atak czterech pionków w obronie królewsko-indyjskiej [E76]

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Gg7 4.e4 d6 5.f4 0-0 6.Sf3 e5

Teoria poleca tutaj 6...c5, co prowadzi też do głównych wariantów. Ruch pionkiem e daje białym lepsze szanse.

7.dxe5 dxe5 8.Hxd8 Wxd8 9.Sxe5!

Najlepsze!

9...We8

Inne posunięcia też nie gwarantują czarnym wyrównania:

I. 9...Sxe4 10.Sxe4 f6 11.Sxg6 We8 (11...hxg6 12.Kf2 Sc6 13.Ge3 Gf5 14.Sg3 Ge6 15.Ge2 f5 16.Wad1 Sd4 17.Gd3 Wd7 18.b3 Wad8 19.Gb1 c5 20.Se2 z pionkiem więcej) 12.Kf2 Wxe4 13.Gd3 Wd4 14.Se7+ Kf8 15.Sd5 Wxd3 16.Sxc7 Sa6 17.Sxa8 Ge6 18.We1 Gxc4 19.b3 f5 20.Ga3+ Kf7 21.We7+ Kg6 22.Wc1 Gd4+ 23.Ke1 Gc3+ 24.Wxc3 Wxc3 25.Wxb7 z przewagą materialną białych.

II. 9...Sa6 10.Ge3 Sb4 (10...Ge6 11.Ge2 Sb4 12.Wc1 Sd7 13.Sxd7 Wxd7 14.Kf2 Sd3+ 15.Gxd3 Wxd3 16.Sd5 c6 17.Sc7 Wad8 18.Sxe6 fxe6 19.e5 g5 20.g3 Kf7 21.Ke2 jest korzystne dla białych) 11.Wc1 Sg4 12.Sxg4 Gxg4 13.Sd5 Gxb2 14.Wb1 Sxd5 (Po 14...Sc2+ 15.Kf2 Sxe3 16.Kxe3 Gg7 17.Wxb7 c5 18.e5 białe mają jasną przewagę.) 15.cxd5 Gc3+ 16.Kf2 c6 17.h3 (17.dxc6!? bxc6 18.Gc4 też jest dobre) 17...Gc8 18.dxc6 bxc6 19.Gc4 i białe stoją lepiej.

10.Gd3! Sxe4

Inną odpowiedzią czarnych jest: 10...Sa6 11.0-0 Sc5 (Lub 11...Sb4 12.Gb1 Sg4 13.Sf3 Ge6 14.h3 Sf6 15.a3 Sa6 16.Wd1 Wad8 17.Wxd8 Wxd8 18.e5 Sd7 19.Ga2 Sb6 20.b3 Gxh3 21.gxh3 Wd3 22.Sb5 Wxf3 23.Kg2 Wd3 24.Gb1 Wd1 25.Gc2 We1 26.Kf2 Wh1 27.Ge4 Wxh3 28.Ge3 c6 29.Sxa7 Sd7 30.Wd1 Sdc5 31.Gg2 Wh2 32.Kg3 Wh5 33.Gf3 Wf5 34.b4 Se6 35.Sc8 Kf8 36.Sd6 i czarne mogą się poddać.) 12.Gc2 Sg4 13.Sxg4 Gxc3 (Korzystne dla białych jest 13...Gxg4 14.e5 Wad8 15.h3 Ge6 16.Ge3 itd.) 14.Sf2 (14.f5!? ) 14...Gd4 15.We1 Ge6 16.Ge3 Wad8 17.Gxd4 Wxd4 18.b3 Wd2 19.Wac1 Wed8 20.Kf1 z planem We1-d1 i przewagą białych.

11.Gxe4 f6 12.Gd5+ Kh8

Lub 12...Kf8 13.Gf7 We7 14.Sd5 fxe5 15.Sxe7 Kxe7 (15...Kxf7 16.Sxc8 Sc6 17.Sxa7 Wxa7 18.fxe5+-) 16.Gd5 c6 17.Gf3 i czarne nie mają rekompensaty za jakość.

13.Gf7 Wf8 14.Sxg6+ hxg6 15.Gxg6 f5 16.Ge3 Ge6 17.0-0-0 Sa6

Nie ma czasu na bicie pionka: 17...Gxc4? 18.Gc5 Wf6 19.Wd8+ Gg8 20.Gh5 Kh7 21.Gf3 c6 22.Gd6+-.

18.Sd5 c6 19.Se7 Gxc4 20.Gxf5

20.Wd7!? jest także silne.

20...Wf7

Nie ma ratunku po 20...Wfe8 21.Wd7 Sb4 22.a3 Sd5 23.Sxd5 Gxd5 24.We1 Gxg2 25.Wg1 Wxe3 26.Wxg2 Wf8 27.Wgxg7 (27.Wg5!?) 27...Wxf5 28.Wh7+ Kg8 29.Wdg7+ Kf8 30.Wxb7 Kg8 31.Wbg7+ Kf8 32.Wxa7 Kg8 33.Whe7 Wxe7 34.Wxe7 Wxf4 35.Kd2+-.

21.Sg6+ Kg8 22.g4 Gxa2 23.h4
z wygraną pozycją białych.

Podsumowanie: przedstawiona analiza dowodzi, iż kontynuacja 6...e5 jest korzystna tylko dla białych. Dlatego radzę stosowanie w praktyce ruchu 6...c5!