(1) Olkun - Sawczenko
Woronez, 2007



1...Hf5!
0-1 wobec

2.Hd3 Sf3+! 3.Hxf3 g5+ 4.Kxh5 g4+
ze zdobyciem hetmana. 0-1