(1) H.Zuk - ONESIMUS 1954 I n.
Mat w 2 ruchach

Przygotowanie: 1...Wb5 2.Sd6# 1...fxg3 2.Sxg3#

1.Sg5!
grozi 2.Hxf4#

1...Wb5
[1...fxg3 2.Hf1# ]

2.He6# 1-0