(1) L.Szwedowski - Le Probleme 1956-61

Przygotowanie: 1...Hxg2 2.Hc3# 1...Hg3 2.Hxb7# 1.Hg6? tempo 1...Hxg2 2.Hd3# 1...Hg3 2.He4# obalenie 1...Hxh5+! Do celu prowadzi:

1.Hg8!
tempo

1...Hxg2
[1...Hg3 2.Hd5# ; 1...Hf5 2.Sh4# ; 1...Hh1 2.Hg4# ; 1...Hxh5+ 2.Gxh5# ]

2.Hb3#
Zagorujko w formie "White to play". 1-0