(1) Kramnik,V (2788) - Navara,D (2672) [E04]
Cez Trophy Rapid Prague CZE (1), 14.05.20081.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d4 dxc4 5.Gg2 Gb4+ 6.Gd2 a5 7.0-0 0-0 8.Gg5 b5 9.Se5 Wa6 10.a4 bxa4 11.Sxc4 Sbd7 12.Sc3 c5 13.Sxa4 h6 14.Gd2 Hc7 15.Gf4 Ha7 16.Sd6 Sd5 17.Sb5 Hb7 18.Sc7 Wa7 19.Sxd5 exd5 20.Gd6 We8 21.dxc5 Sf6 22.Sb6 Gg4 23.Hd4 Gxe2 24.Wfc1 Gb5 25.Ge5 Wxe5 26.Hxe5 Gxc5 27.Wxc5 Hxb6 28.Wc8+ Kh7 29.Wb8 Hc6 30.Hf5+ g6 31.He5 Gc4 32.b3 Gd3 33.Gxd5 1-0