Partia 2
Obrona francuska [C02]
Caruana - Vallejo Pons
Bilbao 2012
[Jerzy Konikowski]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 5.Sf3 Hb6 6.a3
Jest to obecnie najpopularniejszy plan białych przeciwko ustawieniu czarnych figur: grozi b2-b4.
6...Sh6

Ciekawe jest 6...a5!? aby zapobiec radykalnie marszowi pionka na b4.
7.b4 cxd4 8.cxd4 Sf5 9.Ge3 Gd7 10.Gd3 Sxe3 11.fxe3 g6

W partii Aldrovandi-Komarov, Reggio Emilia 1999, po 11...Ge7 12.0-0 Wc8 13.He1 f6 14.Sc3 0-0 15.exf6 Gxf6 16.Sa4 Hd8 17.Hb1 Sxd4 18.exd4 Gxa4 19.Gxh7+ Kh8 20.Gg6 Hb6 21.He1 Ge8 22.Gxe8 Wfxe8 23.Kh1 Kg8 uzgodniono remis.
12.Sc3!?

Wygląda na nowy ruch. Do tej pory grano 12.0-0 Gh6 13.He1 0-0 (13...Hd8 14.g4 He7 15.h4 a6 16.Sc3 Sa7 17.e4 Gc6 18.exd5 exd5 19.g5 Gg7 20.h5 He6 21.Hg3 Wc8 22.h6 Gf8 23.Sh2 Gd7 24.Wf6 Hh3 25.Hxh3 Gxh3 26.Sxd5+- Lagrain-Van Stiphout, Lommel 2002) 14.g4 (Po 14.Sc3 f6 15.b5 Se7 16.exf6 Wxf6 17.Se5 Wxf1+ 18.Kxf1 Wf8+ 19.Kg1 Ge8 20.g4 Gg7 czarne uzyskały dobrą grę, T.Stein-Reis, Norymbergia 2010) 14...Wac8 15.Sc3 Se7 16.Sd1 Gb5?? (16...Gg7!) 17.Gxb5 Hxb5 18.Hh4 z wygraną białych, Turkin-Pogosjan, Tula 2004.
12...Sxb4

W grę wchodzą też ruchy 12...Ge7 i 12...Gh6.
13.axb4 Gxb4 14.0-0

Trzeba zabezpieczyć króla i zakończyć rozwój. Obrona skoczka nie miałaby sensu.
14...Gxc3 15.Wc1 Wc8?
Na pozór dobry, jednak błędny ruch. Konieczne było 15...Gb4! 16.Sg5 Ge7 17.Sxf7 0-0! z ostrą sytuacją.
16.Sg5 0-0 17.Hg4
Niedokładność. Tymczasem po wtrąconym 17.Wb1! np. 17...Gb4 18.Wf6 białe miałyby silny atak.
17...Gd2 18.Hh3 h5 19.Wxc8

Wydaje się, że silniejsze było 19.Wcd1!? z następnym g2-g4!
19...Gxc8

19...Wxc8?? 20.Hf3! Ge8 21.Gxg6!+- 
20.Hf3 Hd8??
A to przegrywa partię. Koniecznie należało bronić pionka f7 ruchem 20...Hc7! i po 21.Gxg6 Gxe3+! (21...fxg6?? 22.Hxf8#) 22.Hxe3 fxg6 23.Wf6 Hc2! i czarne się bronią.
21.Sxf7! Gxe3+ 22.Kh1! Hh4 23.Gxg6

Wygrywało też 23.g3 Hg5 (23...Hxd4 24.Hf6+-) 24.Sxg5 Wxf3 25.Sxf3+-.
23...Gg5 24.Gh7+!!

Efektowne zakończenie. Czarne poddały się wobec 24...Kxh7 [24...Kg7 25.Hd3!] 25.Sxg5+ Hxg5 26.Hxf8+-.