Mistrzostwa Polski Seniorów 2008


Szoen,D - Moranda,W
Bartel,M - Miton,K
Gajewski,G - Macieja,B
Czakon,J - Heberla,B
Lubczynski,R - Wojtaszek,R
Bobras,P - Grabarczyk,M
Socko,B - Dziuba,M
Moranda,W - Dziuba,M
Grabarczyk,M - Socko,B
Wojtaszek,R - Bobras,P
Heberla,B - Lubczynski,R
Macieja,B - Czakon,J
Miton,K - Gajewski,G
Szoen,D - Bartel,M
Bartel,M - Moranda,W
Gajewski,G - Szoen,D
Czakon,J - Miton,K
Lubczynski,R - Macieja,B
Bobras,P - Heberla,B
Socko,B - Wojtaszek,R
Dziuba,M - Grabarczyk,M
Moranda,W - Grabarczyk,M
Wojtaszek,R - Dziuba,M
Heberla,B - Socko,B
Macieja,B - Bobras,P
Miton,K - Lubczynski,R
Szoen,D - Czakon,J
Bartel,M - Gajewski,G
Gajewski,G - Moranda,W
Czakon,J - Bartel,M
Lubczynski,R - Szoen,D
Bobras,P - Miton,K
Socko,B - Macieja,B
Dziuba,M - Heberla,B
Grabarczyk,M - Wojtaszek,R
Moranda,W - Wojtaszek,R
Heberla,B - Grabarczyk,M
Macieja,B - Dziuba,M
Miton,K - Socko,B
Szoen,D - Bobras,P
Bartel,M - Lubczynski,R
Gajewski,G - Czakon,J
Czakon,J - Moranda,W
Lubczynski,R - Gajewski,G
Bobras,P - Bartel,M
Socko,B - Szoen,D
Dziuba,M - Miton,K
Grabarczyk,M - Macieja,B
Wojtaszek,R - Heberla,B
Moranda,W - Heberla,B
Macieja,B - Wojtaszek,R
Miton,K - Grabarczyk,M
Szoen,D - Dziuba,M
Bartel,M - Socko,B
Gajewski,G - Bobras,P
Czakon,J - Lubczynski,R
Lubczynski,R - Moranda,W
Bobras,P - Czakon,J
Socko,B - Gajewski,G
Dziuba,M - Bartel,M
Grabarczyk,M - Szoen,D
Wojtaszek,R - Miton,K
Heberla,B - Macieja,B
Moranda,W - Macieja,B
Miton,K - Heberla,B
Szoen,D - Wojtaszek,R
Bartel,M - Grabarczyk,M
Gajewski,G - Dziuba,M
Czakon,J - Socko,B
Lubczynski,R - Bobras,P
Bobras,P - Moranda,W
Socko,B - Lubczynski,R
Dziuba,M - Czakon,J
Grabarczyk,M - Gajewski,G
Wojtaszek,R - Bartel,M
Heberla,B - Szoen,D
Macieja,B - Miton,K
Moranda,W - Miton,K
Szoen,D - Macieja,B
Bartel,M - Heberla,B
Gajewski,G - Wojtaszek,R
Czakon,J - Grabarczyk,M
Lubczynski,R - Dziuba,M
Bobras,P - Socko,B
Socko,B - Moranda,W
Dziuba,M - Bobras,P
Grabarczyk,M - Lubczynski,R
Wojtaszek,R - Czakon,J
Heberla,B - Gajewski,G
Macieja,B - Bartel,M
Miton,K - Szoen,D

Pobierz partie w formacie *.pgn

Wykonano z pomocą
programu ChessBase 9.0

Komentarz: J. Konikowski