Mistrzostwa Azji: Cebu 2007


Wang,R - Megaranto,S
Wang,H - Megaranto,S
Zhang,P - Megaranto,S
Megaranto,S - Hossain,E
Zhang,P - Wen,Y
Zhang,P - So,W
Zhang,P - Gopal,G
Zhang,P - Megaranto,S
Zhang,P - Al-Modiahki,M
Yu,S - Wang,H
Wang,H - Megaranto,S
Wang,H - Gopal,G
Torre,E - Toufighi,H
Torre,E - Khader,S
Ni,H - Torre,E
Torre,E - Batchuluun,T
Kunte,A - Dinh,D
Hussein,N - Kunte,A
Kunte,A - Shen,Y
Ni,H - Kunte,A

Pobierz partie w formacie *.pgn

Wykonano z pomocą
programu ChessBase 9.0