Partia 43

Przyjęty gambit hetmański [D20]

Aronian - Szirow
Elista (1 partia meczu 2 rundy) 2007
[Jerzy Konikowski]

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4

Ostry wariant przeciwko przyjętemu gambitowi hetmańskiemu. Częściej spotyka się 3.Sf3.

3...e5 4.Sf3 exd4 5.Gxc4 Sc6 6.0-0 Ge6 7.Gxe6 fxe6 8.Hb3 Hd7

Zgodnie z zaleceniem teorii.

9.Hxb7 Wb8 10.Ha6 Sf6 11.Sbd2 Gd6

Ciekawą ideą jest w tym miejscu 11...Gb4!? np. 12.Hd3 Gxd2 13.Gxd2 Wxb2 14.Wac1 0-0 15.Wc5 Sg4 16.Gc1 (16.Wfc1 Hd6 17.Wh5 Sce5 18.Sxe5 Sxe5 19.He2 c5 20.f4 Wxf4 21.Wxh7 Wg4 22.Wh5 Wxd2 0-1 Chudawerjewa-Chamitski, Serpuchow 2004) 16...Sb4 17.Hc4 Wc2 18.Hxb4 Hd6 19.Wb5 c5 20.e5 Sxe5 21.Ha4 Wc4 22.Hxa7 Wxf3! 23.gxf3 (W partii Bielawski-Szerbakow, Niksic 1996, grano 23.Wb6 Hd5 24.gxf3 Sxf3+ 25.Kh1 Sh4+ 26.f3 Sxf3 0-1.) 23...Sxf3+ 24.Kg2 Hxh2+ 25.Kxf3 Hh3+ 26.Kf4 d3+ 27.Ke5 Hf5+ 28.Kd6 Wd4+ 29.Kc6 Hd5+ 30.Kb6 Hd8+ 31.Hc7 (31.Ka6 Wa4+ 32.Kb7 Hd7+-+) 31...Wd6+ 32.Kb7 Wd7 33.Wxc5 d2 34.Gxd2 Wxc7+ 35.Wxc7 Hxd2 i z uwagi na silnego wolniaka na linii "h" czarne mają realne szanse na wygraną.

12.b3 0-0 13.Gb2

Powstała pozycja z obustronnymi szansami.

13...Gf4 14.g3!?

Do tej pory partia przebiegała według znanych ścieżek. Ruch w tekście jest nowy. W pojedynku Van Wely-Sasikiran, Moskwa 2004, grano 14.Hd3 Wbd8 15.Sc4 Sb4 16.Hxd4 He7 17.Hxa7 Wa8 18.Gxf6 gxf6 19.Hd4 Sc2 20.Hc3 Sxa1 21.Wxa1 i partia zakończyła się ostatecznie remisem.

14...Gh6 15.Ga3 Sxe4!?

Interesująca ofiara jakości w stylu Szirowa.

16.Gxf8 Sxd2 17.Sxd2 Gxd2 18.Ga3

Za jakość czarne mają pionka i silnego wolniaka w centrum. Białe muszą grać bardzo dokładnie, aby zminimalizować inicjatywę czarnych.

18...Hd5 19.Hc4

Groziło nieprzyjemne Sc6-e5. Wymianą hetmanów Aronian chce osłabić inicjatywę przeciwnika.

19...Hxc4 20.bxc4 Se5 21.Wab1 Wd8 22.c5

Na uwagę zasługiwał wariant po 22.Wfd1!? Sxc4 23.Gb4 Gh6 24.Gc5 itd.

22...Sc4 23.Gc1 d3

Po partii analizowano taki wariant: 23...Ga5!? 24.Wb7 a6 25.Wa7 d3 26.Wxa6 d2 27.Wd1 Kf7 28.Wa7 Kf6 29.Gxd2 Gxd2 30.Wxc7 Wa8 31.c6 Wxa2 32.Wb7 Wa8 33.Wb5 Wc8 34.Wc5 Sd6 35.Wxd2 Se4 36.Wdc2 Sxc5 37.Wxc5 Ke7 38.Kg2 Kd6 39.Wc2 Wxc6 40.Wxc6+ Kxc6 41.Kf3 Kd5 z remisową pionkówką.

24.Wb7 c6 25.Gxd2 Sxd2 26.Wd1 Se4?

Skoczek z tej pozycji może być szybko zmuszony do odstąpienia. Dlatego prawidłowe było 26...Sc4! np. 27.Wxa7 Sb2 28.Wd2 Sc4 i białe muszą powtarzać ruchy.

27.f3 Sc3 28.Wd2 Sxa2

Może na to liczyły czarne?

29.Wb3!

Oczywiście słabe byłoby 29.Wxa2? d2 30.Wxd2 Wxd2 31.Wxa7 Wc2 32.We7 Wxc5 33.Wxe6 Kf7 z remisową wieżówką.

29...Sc1 30.Wb1 Se2+ 31.Kf2 e5 32.Wa1

Niedokładność. Po 32.Ke3! Sc3 33.Wb3 Sd5+ 34.Kxd3 wygrana białych nie budziłaby wątpliwości.

32...Wd5 33.Wxa7 Wxc5 34.Wxd3 Sd4 35.Wd2 h6 36.f4 Sb5 37.Wa8+ Kh7 38.f5 Sd4 39.g4 Wc3?

Fatalny błąd prowadzący forsownie do przegranej. Tymczasem po 39...h5! 40.h3 hxg4 41.hxg4 Wc3 czarne miałyby szanse na ratunek.

40.Wb2 h5 41.Wbb8 1-0,
gdyż przed matem nie ma obrony: 41...Kh6 42.h4! g5 43.Wa7 gxh4 44.Wg8 hxg4 45.Wg6+ Kh5 46.Wh7#.