Open A


Shishkin,V - Butkiewicz,L
Bugalski,M - Malaniuk,V
Moranda,W - Miroslaw,M
Czarnota,D - Socko,M
Tomczak,J - Panas,P
Betkowski,A - Bulski,K
Sopur,L - Siembab,B
Kocwin,B - Lubczynski,R
Piorun,K - Litwin,J
Fistek,D - Brzeski,M
Dobrowolski,A - Kuciel,W
Szumilas,P - Przezdziecka,M
Maciejewski,M - Chlost,M
Zysko,J - Wieczorek,Z
Stachowiak,K - Wcislo,D
Mucha,R - Krupa,K
Lubczynski,R - Shishkin,V
Malaniuk,V - Dobrowolski,A
Przezdziecka,M - Moranda,W
Socko,M - Stachowiak,K
Wieczorek,Z - Tomczak,J
Bulski,K - Fistek,D
Chlost,M - Sopur,L
Krupa,K - Piorun,K
Litwin,J - Mucha,R
Brzeski,M - Betkowski,A
Siembab,B - Maciejewski,M
Butkiewicz,L - Kocwin,B
Kuciel,W - Bugalski,M
Miroslaw,M - Szumilas,P
Wcislo,D - Czarnota,D
Panas,P - Zysko,J
Socko,M - Malaniuk,V
Moranda,W - Wieczorek,Z
Shishkin,V - Piorun,K
Mucha,R - Bulski,K
Sopur,L - Lubczynski,R
Fistek,D - Chlost,M
Tomczak,J - Bugalski,M
Kocwin,B - Brzeski,M
Dobrowolski,A - Miroslaw,M
Stachowiak,K - Przezdziecka,M
Zysko,J - Wcislo,D
Maciejewski,M - Litwin,J
Krupa,K - Siembab,B
Betkowski,A - Butkiewicz,L
Czarnota,D - Kuciel,W
Szumilas,P - Panas,P
Sopur,L - Shishkin,V
Kocwin,B - Socko,M
Bulski,K - Zysko,J
Wieczorek,Z - Fistek,D
Chlost,M - Stachowiak,K
Bugalski,M - Mucha,R
Lubczynski,R - Maciejewski,M
Piorun,K - Miroslaw,M
Siembab,B - Dobrowolski,A
Butkiewicz,L - Tomczak,J
Brzeski,M - Czarnota,D
Przezdziecka,M - Wcislo,D
Panas,P - Krupa,K
Litwin,J - Szumilas,P
Kuciel,W - Betkowski,A
Malaniuk,V - Moranda,W
Shishkin,V - Malaniuk,V
Moranda,W - Bulski,K
Socko,M - Bugalski,M
Stachowiak,K - Sopur,L
Dobrowolski,A - Wieczorek,Z
Maciejewski,M - Fistek,D
Zysko,J - Piorun,K
Mucha,R - Przezdziecka,M
Miroslaw,M - Kocwin,B
Tomczak,J - Chlost,M
Czarnota,D - Lubczynski,R
Siembab,B - Brzeski,M
Litwin,J - Butkiewicz,L
Wcislo,D - Panas,P
Krupa,K - Kuciel,W
Szumilas,P - Betkowski,A
Malaniuk,V - Stachowiak,K
Bugalski,M - Moranda,W
Bulski,K - Socko,M
Sopur,L - Dobrowolski,A
Fistek,D - Shishkin,V
Zysko,J - Maciejewski,M
Lubczynski,R - Mucha,R
Miroslaw,M - Tomczak,J
Wieczorek,Z - Siembab,B
Piorun,K - Kocwin,B
Przezdziecka,M - Litwin,J
Butkiewicz,L - Kuciel,W
Panas,P - Chlost,M
Brzeski,M - Krupa,K
Betkowski,A - Czarnota,D
Wcislo,D - Szumilas,P
Moranda Wojciech - Socko Monika
Maciejewski Miroslaw - Malaniuk Vladimirp
Stachowiak Kamil - Shishkin Vadim
Bulski Krzysztof - Sopur Lech
Siembab Bartosz - Lubczynski Rafal
Dobrowolski Aleksander - Bugalski Michal
Przezdziecka Marta - Miroslaw Michal
Mucha Roman - Piorun Kacper
Fistek Dariusz - Zysko Jan
Tomczak Jacek - Brzeski Maciej
Kocwin Bartosz - Wieczorek Zbigniew
Chlost Marlena - Butkiewicz Lukasz
Kuciel Wladyslaw - Panas Pawel
Czarnota Dorota - Litwin Jozef
Betkowski Andrzej - Wcislo Damian
Szumilas Pawel - Krupa Krzysztof
Shishkin,V - Moranda,W
Malaniuk,V - Bulski,K
Socko,M - Maciejewski,M
Miroslaw,M - Stachowiak,K
Bugalski,M - Sopur,L
Lubczynski,R - Dobrowolski,A
Siembab,B - Fistek,D
Piorun,K - Tomczak,J
Butkiewicz,L - Mucha,R
Panas,P - Kocwin,B
Wieczorek,Z - Przezdziecka,M
Litwin,J - Zysko,J
Brzeski,M - Kuciel,W
Chlost,M - Betkowski,A
Czarnota,D - Szumilas,P
Krupa,K - Wcislo,D
Moranda,W - Stachowiak,K
Sopur,L - Malaniuk,V
Shishkin,V - Socko,M
Bulski,K - Siembab,B
Fistek,D - Lubczynski,R
Dobrowolski,A - Butkiewicz,L
Maciejewski,M - Miroslaw,M
Bugalski,M - Piorun,K
Tomczak,J - Litwin,J
Przezdziecka,M - Panas,P
Zysko,J - Brzeski,M
Mucha,R - Wieczorek,Z
Kuciel,W - Szumilas,P
2,D - Chlost,M
kocwin,B - Czarnota,D
Betkowski,A - Krupa,K

Pobierz partię w formacie *.pgn

Wykonano z pomocą
programu ChessBase 9.0

Komentarz: J. Konikowski