Open B


Sroka,J - Walczak,K
Zadlo,T - Kaliszewski,T
Turlej,L - Rychlik,B
Szybka,A - Lada,I
Jaroch,P - Jagiela,P
Kazubek,K - Hermanowicz,D
Kozicz,A - Bakalarczyk,W
Wasik,P - Banasik,H
Zboron,H - Koszela,S
Iwanow,A - Kumor,L
Mucha,M - Idczak,R
Chrzaszcz,M - Usatiuk,I
Domaradzka-zyla,A - Khamidov,K
Szumilas,P - Stepniewski,J
Dadello,K - Filipiak,L
Stepien,M - Twardowski,E
Motyl,T - Grudzien,P
Gabrys,S - Kicinski,J
Drazek,W - Lasut,P
Litwin,B - Januszewski,T
Milaszewski,H - Szydelko,M
Bes,M - Obrusnik,M
Lach,P - Morzywolek,P
Kapica,P - Lach,A
Gromada,A - Ulanowski,K
Zajaczkowski,P - Zareba,R
Dzieczkaniec,P - Szczygiel,M
Mucha,M - Kowalczyk,P
Kruczynski,M - Grochocinska,U
Zysko,T - Minko,J
Sajtyna,K - Krajewska,A
Kokurewicz,K - Krokay,U
Grzesik,N - Krajewski,M
Ratajczyk,R - Radzicki,W
Knap,J - Czaja,W
Zboron,M - Szydelko,K
Miechowicz,W - Tomczak,M
Pudlo,J - Dzieczkaniec,W
Sabuk,P - Jarus,G
Jagiello,A - Galyga,Z
Nasuta,G - Marcjanek,L
Zielinski,Z - Nasuta,A
Tymcio,M - Mondrzycki,B
Tusk,K - Daleczko,Z
Lada,I - Sajtyna,K
Kumor,L - Grzesik,N
Krokay,U - Mucha,M
Galyga,Z - Miechowicz,W
Usatiuk,I - Sabuk,P
Dzieczkaniec,W - Szumilas,P
Filipiak,L - Nasuta,G
Mondrzycki,B - Stepien,M
Kicinski,J - Tusk,K
Januszewski,T - Mierska,A
Obrusnik,M - Pac,M
Khamidov,K - Lach,P
Lach,A - Ratajczyk,R
Szydelko,M - Dzieczkaniec,P
Zareba,R - Zboron,M
Kowalczyk,P - Golaszewski,M
Czaja,W - Kruczynski,M
Nasuta,A - Sroka,J
Kaliszewski,T - Kazubek,K
Hermanowicz,D - Zadlo,T
Walczak,K - Kozicz,A
Banasik,H - Gromada,A
Lasut,P - Zboron,H
Koszela,S - Drazek,W
Bakalarczyk,W - Wasik,P
Ulanowski,K - Turlej,L
Litwin,B - Domaradzka-zyla,A
Morzywolek,P - Milaszewski,H
Radzicki,W - Kapica,P
Szczygiel,M - Knap,J
Szydelko,K - Zajaczkowski,P
Grochocinska,U - Zielinski,Z
Krajewska,A - Szybka,A
Jagiela,P - Mucha,M
Krajewski,M - Iwanow,A
Idczak,R - Zysko,T
Daleczko,Z - Kokurewicz,K
Tomczak,M - Chrzaszcz,M
Stepniewski,J - Pudlo,J
Jarus,G - Dadello,K
Twardowski,E - Bes,M
Grudzien,P - Jagiello,A
Marcjanek,L - Gabrys,S
Januszewski,T - Lada,I
Obrusnik,M - Jaroch,P
Lach,P - Kumor,L
Lach,A - Galyga,Z
Dzieczkaniec,P - Usatiuk,I
Szumilas,P - Zareba,R
Motyl,T - Kowalczyk,P
Nasuta,G - Kicinski,J
Kozicz,A - Czaja,W
Sroka,J - Krokay,U
Mucha,M - Hermanowicz,D
Stepien,M - Banasik,H
Zboron,H - Mondrzycki,B
Kazubek,K - Filipiak,L
Turlej,L - Koszela,S
Drazek,W - Iwanow,A
Milaszewski,H - Idczak,R
Kruczynski,M - Daleczko,Z
Sajtyna,K - Chrzaszcz,M
Grzesik,N - Khamidov,K
Mierska,A - Radzicki,W
Pac,M - Szydelko,K
Miechowicz,W - Stepniewski,J
Ratajczyk,R - Dzieczkaniec,W
Sabuk,P - Grudzien,P
Tusk,K - Szydelko,M
Zielinski,Z - Jarus,G
Zboron,M - Rychlik,B
Szybka,A - Nasuta,A
Golaszewski,M - Bakalarczyk,W
Wasik,P - Tymcio,M
Gabrys,S - Kaliszewski,T
Domaradzka-zyla,A - Lasut,P
Gromada,A - Litwin,B
Knap,J - Ulanowski,K
Szczygiel,M - Walczak,K
Zadlo,T - Marcjanek,L
Bes,M - Jagiela,P
Mucha,M - Twardowski,E
Dadello,K - Krajewska,A
Kokurewicz,K - Morzywolek,P
Kapica,P - Krajewski,M
Zajaczkowski,P - Tomczak,M
Pudlo,J - Grochocinska,U
Zysko,T - Jagiello,A
Lada,I - Motyl,T
Jaroch,P - Lach,P
Galyga,Z - Dzieczkaniec,P
Czaja,W - Szumilas,P
Kicinski,J - Sroka,J
Hermanowicz,D - Nasuta,G
Kowalczyk,P - Turlej,L
Radzicki,W - Zboron,H
Kumor,L - Tusk,K
Zielinski,Z - Mucha,M
Usatiuk,I - Wasik,P
Filipiak,L - Pac,M
Bakalarczyk,W - Stepien,M
Mondrzycki,B - Januszewski,T
Iwanow,A - Obrusnik,M
Khamidov,K - Lach,A
Zareba,R - Ratajczyk,R
Milaszewski,H - Zboron,M
Idczak,R - Kozicz,A
Daleczko,Z - Gromada,A
Chrzaszcz,M - Kruczynski,M
Stepniewski,J - Sajtyna,K
Krokay,U - Szybka,A
Twardowski,E - Knap,J
Lasut,P - Miechowicz,W
Walczak,K - Kazubek,K
Nasuta,A - Zadlo,T
Kaliszewski,T - Bes,M
Szydelko,M - Drazek,W
Tomczak,M - Grzesik,N
Szydelko,K - Gabrys,S
Dzieczkaniec,W - Zysko,T
Rychlik,B - Kokurewicz,K
Koszela,S - Krajewski,M
Jarus,G - Mierska,A
Tymcio,M - Dadello,K
Grudzien,P - Golaszewski,M
Grochocinska,U - Domaradzka-zyla,A
Jagiela,P - Szczygiel,M
Marcjanek,L - Litwin,B
Ulanowski,K - Mucha,M
Morzywolek,P - Pudlo,J
Krajewska,A - Kapica,P
Jagiello,A - Zajaczkowski,P
Lach,A - Kumor,L
Motyl,T - Banasik,H
Turlej,L - Zareba,R
Czaja,W - Lada,I
Mucha,M - Koszela,K
Szumilas,P - Mondrzycki,B
Lach,A - Kumor,L
Motyl,T - Banasik,H
Turlej,L - Zareba,R
Czaja,W - Lada,I
Mucha,M - Koszela,K
Szumilas,P - Mondrzycki,B
Sroka,J - Lach,P
Dzieczkaniec,P - Jaroch,P
Nasuta,G - Galyga,Z
Mucha,M - Radzicki,W
Bakalarczyk,W - Filipiak,L
Kozicz,A - Krokay,U
Knap,J - Usatiuk,I
Zadlo,T - Kicinski,J
Obrusnik,M - Walczak,K
Gromada,A - Iwanow,A
Sajtyna,K - Zboron,M
Wasik,P - Zboron,H
Dadello,K - Kaliszewski,T
Pac,M - Hermanowicz,D
Stepien,M - Zielinski,Z
Januszewski,T - Chrzaszcz,M
Zysko,T - Milaszewski,H
Ratajczyk,R - Kowalczyk,P
Kruczynski,M - Khamidov,K
Golaszewski,M - Szydelko,K
Miechowicz,W - Jarus,G
Sabuk,P - Lasut,P
Tusk,K - Tomczak,M
Domaradzka-zyla,A - Stepniewski,J
Drazek,W - Twardowski,E
Szczygiel,M - Rychlik,B
Szybka,A - Szydelko,M
Kazubek,K - Nasuta,A
Kokurewicz,K - Idczak,R
Bes,M - Daleczko,Z
Krajewski,M - Dzieczkaniec,W
Grzesik,N - Morzywolek,P
Mierska,A - Krajewska,A
Litwin,B - Grudzien,P
Gabrys,S - Piechocki,B
Zajaczkowski,P - Marcjanek,L
Jagiela,P - Tymcio,M
Pudlo,J - Ulanowski,K
Kapica,P - Grochocinska,U
Lada,I - Sroka,J
Galyga,Z - Jaroch,P
Banasik,H - Mondrzycki,B
Filipiak,L - Czaja,W
Krokay,U - Turlej,L
Kumor,L - Dzieczkaniec,P
Usatiuk,I - Nasuta,G
Radzicki,W - Obrusnik,M
Lach,P - Zadlo,T
Zboron,M - Lach,A
Zareba,R - Szydelko,K
Iwanow,A - Szumilas,P
Kaliszewski,T - Miechowicz,W
Hermanowicz,D - Sabuk,P
Milaszewski,H - Tusk,K
Kowalczyk,P - Kruczynski,M
Chrzaszcz,M - Wasik,P
Domaradzka-zyla,A - Bakalarczyk,W
Zielinski,Z - Kozicz,A
Zboron,H - Szybka,A
Walczak,K - Stepien,M
Kicinski,J - Kazubek,K
Idczak,R - Drazek,W
Koszela,S - Gromada,A
Sajtyna,K - Szczygiel,M
Bes,M - Knap,J
Lasut,P - Januszewski,T
Dzieczkaniec,W - Zajaczkowski,P
Khamidov,K - Zysko,T
Morzywolek,P - Dadello,K
Tomczak,M - Pac,M
Grudzien,P - Ratajczyk,R
Jarus,G - Gabrys,S
Rychlik,B - Golaszewski,M
Daleczko,Z - Mucha,M
Krajewski,M - Mierska,A
Stepniewski,J - Krajewska,A
Twardowski,E - Kokurewicz,K
Szydelko,M - Tymcio,M
Nasuta,A - Grzesik,N
Pudlo,J - Jagiela,P
Marcjanek,L - Kapica,P
Ulanowski,K - Jagiello,A
Sroka,J - Banasik,H
Jaroch,P - Lada,I
Czaja,W - Galyga,Z
Turlej,L - Usatiuk,I
Lach,A - Kaliszewski,T
Mondrzycki,B - Kumor,L
Szumilas,P - Kowalczyk,P
Tusk,K - Filipiak,L
Obrusnik,M - Zareba,R
Dzieczkaniec,P - Lach,P
Zadlo,T - Radzicki,W
Bakalarczyk,W - Hermanowicz,D
Kozicz,A - Koszela,S
Sabuk,P - Zboron,H
Stepien,M - Iwanow,A
Wasik,P - Kicinski,J
Drazek,W - Chrzaszcz,M
Szydelko,K - Krokay,U
Nasuta,G - Zboron,M
Kruczynski,M - Bes,M
Pac,M - Domaradzka-zyla,A
Szczygiel,M - Milaszewski,H
Morzywolek,P - Sajtyna,K
Miechowicz,W - Dzieczkaniec,W
Zysko,T - Jarus,G
Januszewski,T - Daleczko,Z
Gromada,A - Stepniewski,J
Knap,J - Grudzien,P
Mierska,A - Zielinski,Z
Lasut,P - Walczak,K
Ratajczyk,R - Rychlik,B
Szybka,A - Idczak,R
Kazubek,K - Szydelko,M
Kokurewicz,K - Nasuta,A
Jagiela,P - Ulanowski,K
Zajaczkowski,P - Khamidov,K
Dadello,K - Tomczak,M
Litwin,B - Gabrys,S
Golaszewski,M - Marcjanek,L
Krajewska,A - Twardowski,E
Mucha,M - Krajewski,M
Tymcio,M - Grochocinska,U
Kapica,P - Piechocki,B
Jaroch,P - Sroka,J
Banasik,H - Czaja,W
Galyga,Z - Usatiuk,I
Kaliszewski,T - Tusk,K
Lada,I - Zadlo,T
Lach,P - Szumilas,P
Szydelko,K - Turlej,L
Hermanowicz,D - Lach,A
Kumor,L - Sabuk,P
Zareba,R - Stepien,M
Mondrzycki,B - Drazek,W
Koszela,S - Obrusnik,M
Milaszewski,H - Nasuta,G
Radzicki,W - Domaradzka-zyla,A
Filipiak,L - Sajtyna,K
Kicinski,J - Miechowicz,W
Jarus,G - Dzieczkaniec,P
Kowalczyk,P - Bes,M
Krokay,U - Wasik,P
Iwanow,A - Kozicz,A
Zboron,H - Bakalarczyk,W
Stepniewski,J - Januszewski,T
Nasuta,A - Kruczynski,M
Walczak,K - Ratajczyk,R
Chrzaszcz,M - Szybka,A
Zboron,M - Knap,J
Dzieczkaniec,W - Morzywolek,P
Grudzien,P - Zielinski,Z
Szydelko,M - Jagiela,P
Zajaczkowski,P - Kazubek,K
Mierska,A - Szczygiel,M
Zysko,T - Dadello,K
Marcjanek,L - Pac,M
Twardowski,E - Gromada,A
Rychlik,B - Lasut,P
Idczak,R - Mucha,M
Daleczko,Z - Litwin,B
Gabrys,S - Kokurewicz,K
Grzesik,N - Pudlo,J
Khamidov,K - Tymcio,M
Ulanowski,K - Kapica,P
Grochocinska,U - Golaszewski,M
Tomczak,M - Krajewska,A
Jagiello,A - Piechocki,B
Sroka,J - Galyga,Z
Banasik,H - Jaroch,P
Turlej,L - Kaliszewski,T
Usatiuk,I - Zadlo,T
Szumilas,P - Hermanowicz,D
Obrusnik,M - Mondrzycki,B
Czaja,W - Lach,P
Miechowicz,W - Lada,I
Nasuta,G - Kumor,L
Domaradzka-zyla,A - Zareba,R
Sabuk,P - Filipiak,L
Stepien,M - Kowalczyk,P
Tusk,K - Zboron,H
Drazek,W - Walczak,K
Wasik,P - Milaszewski,H
Lach,A - Koszela,S
Dzieczkaniec,P - Iwanow,A
Kruczynski,M - Zboron,M
Stepniewski,J - Szydelko,K
Sajtyna,K - Jarus,G
Dadello,K - Kicinski,J
Morzywolek,P - Krokay,U
Szybka,A - Radzicki,W
Zielinski,Z - Szydelko,M
Bes,M - Chrzaszcz,M
Kozicz,A - Mierska,A
Pac,M - Januszewski,T
Gromada,A - Zajaczkowski,P
Kazubek,K - Marcjanek,L
Bakalarczyk,W - Nasuta,A
Szczygiel,M - Idczak,R
Ratajczyk,R - Daleczko,Z
Grudzien,P - Grzesik,N
Knap,J - Gabrys,S
Lasut,P - Dzieczkaniec,W
Jagiela,P - Rychlik,B
Kokurewicz,K - Ulanowski,K
Litwin,B - Zysko,T
Krajewska,A - Khamidov,K
Krajewski,M - Twardowski,E
Grochocinska,U - Mucha,M
Tymcio,M - Golaszewski,M
Kapica,P - Jagiello,A
Piechocki,B - Pudlo,J

Pobierz partię w formacie *.pgn

Wykonano z pomocą
programu ChessBase 9.0

Komentarz: J. Konikowski