Open E


Nowak,J - Szymanowski,M
Korpalski,M - Ludmann,M
Lasek,P - Kopica,P
Rewers,D - Wisniewski,M
Gudelajtis,A - Szymanowski,I
Koza,S - Szpila,J
Cupial,B - Bronsztejn,W
Klimek,P - Niemczyk,S
Niemczyk,W - Witowski,P
Czoch,K - Kopec,M
Kotlowski-karaskiewicz,M - Witek,M
Karleszko,K - Skop,O
Jagiello,M - Zahorska,A
Labinska,K - Tomaka,A
Kopec,T - Stoltmann,H
Werner,O - Shirov-michna,M
Stitou,E - Bogut,M
Szpila,M - Socko,W
Szymanowski,M - Karleszko,K
Witek,M - Korpalski,M
Kopica,P - Labinska,K
Stoltmann,H - Rewers,D
Witowski,P - Szpila,M
Zahorska,A - Koza,S
Werner,O - Klimek,P
Bogut,M - Czoch,K
Bronsztejn,W - Gudelajtis,A
Szymanowski,I - Cupial,B
Skop,O - Nowak,J
Shirov-michna,M - Kotlowski-karaskiewicz,M
Tomaka,A - Lasek,P
Wisniewski,M - Niemczyk,W
Kopec,M - Jagiello,M
Niemczyk,S - Kopec,T
Szpila,J - Stitou,E
Koza,S - Szymanowski,M
Korpalski,M - Bronsztejn,W
Klimek,P - Kopica,P
Czoch,K - Witowski,P
Karleszko,K - Stoltmann,H
Rewers,D - Lasek,P
Gudelajtis,A - Witek,M
Cupial,B - Zahorska,A
Labinska,K - Wisniewski,M
Ludmann,M - Bogut,M
Szpila,M - Kopec,M
Stitou,E - Werner,O
Nowak,J - Niemczyk,S
Socko,W - Kotlowski-karaskiewicz,M
Jagiello,M - Szymanowski,I
Shirov-michna,M - Szpila,J
Szymanowski,M - Witowski,P
Bronsztejn,W - Klimek,P
Kopica,P - Korpalski,M
Ludmann,M - Koza,S
Kotlowski-karaskiewicz,M - Czoch,K
Stoltmann,H - Szpila,M
Lasek,P - Karleszko,K
Zahorska,A - Gudelajtis,A
Niemczyk,S - Labinska,K
Witek,M - Stitou,E
Bogut,M - Rewers,D
Szymanowski,I - Socko,W
Kopec,M - Werner,O
Wisniewski,M - Nowak,J
Skop,O - Cupial,B
Szpila,J - Niemczyk,W
Klimek,P - Szymanowski,M
Korpalski,M - Stoltmann,H
Witowski,P - Bronsztejn,W
Koza,S - Karleszko,K
Czoch,K - Labinska,K
Gudelajtis,A - Kopica,P
Rewers,D - Zahorska,A
Lasek,P - Witek,M
Stitou,E - Szymanowski,I
Cupial,B - Ludmann,M
Szpila,M - Kotlowski-karaskiewicz,M
Werner,O - Wisniewski,M
Niemczyk,W - Niemczyk,S
Shirov-michna,M - Bogut,M
Nowak,J - Kopec,M
Jagiello,M - Skop,O
Socko,W - Szpila,J
Szymanowski,M - Czoch,K
Witowski,P - Korpalski,M
Karleszko,K - Kopica,P
Zahorska,A - Klimek,P
Niemczyk,S - Koza,S
Bronsztejn,W - Ludmann,M
Stoltmann,H - Werner,O
Labinska,K - Szpila,M
Witek,M - Szymanowski,I
Stitou,E - Lasek,P
Kotlowski-karaskiewicz,M - Gudelajtis,A
Cupial,B - Rewers,D
Wisniewski,M - Jagiello,M
Bogut,M - Socko,W
Niemczyk,W - Nowak,J
Korpalski,M - Szymanowski,M
Szymanowski,M - Bronsztejn,W
Koza,S - Witowski,P
Zahorska,A - Czoch,K
Witek,M - Kopica,P
Gudelajtis,A - Klimek,P
Rewers,D - Korpalski,M
Karleszko,K - Werner,O
Wisniewski,M - Szpila,M
Nowak,J - Labinska,K
Kopec,M - Stitou,E
Bogut,M - Stoltmann,H
Niemczyk,S - Ludmann,M
Kotlowski-karaskiewicz,M - Cupial,B
Lasek,P - Socko,W
Shirov-michna,M - Niemczyk,W
Skop,O - Szymanowski,I
Kopica,P - Szymanowski,M
Witowski,P - Karleszko,K
Bronsztejn,W - Czoch,K
Klimek,P - Rewers,D
Koza,S - Gudelajtis,A
Wisniewski,M - Zahorska,A
Labinska,K - Witek,M
Korpalski,M - Kotlowski-karaskiewicz,M
Ludmann,M - Kopec,M
Werner,O - Bogut,M
Stitou,E - Nowak,J
Szpila,M - Lasek,P
Szymanowski,I - Niemczyk,S
Stoltmann,H - Shirov-michna,M
Niemczyk,W - Socko,W
Cupial,B - Kopec,T
Jagiello,M - Szpila,J

Pobierz partię w formacie *.pgn

Wykonano z pomocą
programu ChessBase 9.0

Komentarz: J. Konikowski