Partia 3

Obrona sycylijska [B90]

Topałow - Iwanczuk

Morelia/Linares 2008

[Jerzy Konikowski]

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Ge3

Obecnie popularny w praktyce atak angielski. Ten temat omówilem w dziale "Artykuly" w punkcie 12.

6...e5 7.Sb3 Ge6 8.f3 Sbd7 9.g4 b5 10.g5 b4 11.Sd5 Sxd5 12.exd5 Gf5 13.Gd3 Gxd3 14.Hxd3 Ge7 15.h4 a5 16.a3

To jest prawdopodobnie nowinka. Zobaczmy inne znane możliwości:

I. 16.0-0-0 0-0 17.Kb1 f5 18.Sd2 Hc7 (Lub 18...Hc8 19.f4 Ha6 20.Hxa6 Wxa6 21.Sc4 Wc8 22.b3 Gd8 23.Whe1 Kf7 24.Gc1 Wxc4 25.bxc4 e4 26.Gb2 Gb6 27.We2 Gc5 28.h5 z przewagą białych, Ponomariow-Anand, Mainz (m/5-rapid) 2002.) 19.Sc4 Sc5 20.Gxc5 Hxc5 21.b3 Wae8 22.f4 exf4 23.Hd4 Hxd4 24.Wxd4 f3 25.Wf4 Gd8 26.Wxf3 Gc7 27.Whf1 g6 28.Kb2 We4 29.Wf4 Wfe8 30.a3 Wxf4= Rudolf-Zawadzka, Niemcy 2006.

II. 16.a4 bxa3 17.Wxa3 a4 18.Sd2 0-0 19.Sc4 Hc7 20.h5 Wfc8 21.Wc3 Hb7 22.g6 Kh8 23.gxf7 Sf6 24.Gg5 Wf8 25.h6 Wxf7 26.Gxf6 gxf6 27.Wg1 Hb4 28.Kf1 f5 29.Wg7 Wxg7 (29...Waf8!?) 30.hxg7+ Kxg7 z ostrą pozycją, Stoffers-Torre, IECC 2002. 

16...a4

Czarne przystąpiły do natychmiastowej akcji na skrzydle hetmańskim. Moim zdaniem należało najpierw zabezpieczyć własnego króla po 16...0-0! aby potem zdecydować się na jakiś konkretny plan.

17.Sd2 Wb8?

To jest chyba przyczyna wszystkich problemów czarnych. Na uwagę zasługiwało 17...bxa3!? 18.Wxa3 0-0 itd.

18.axb4 Wxb4 19.Ha3 Hb8

Po 19...Ha5 nastąpi 20.c3! Natomiast po 19...Wb7 20.Sc4! Także w wariancie po 19...Wb5 20.Hxa4 Wxb2 (20...Wxd5 21.Sc4 0-0 22.Hc6+-) 21.Kf2 0-0 22.Whb1 białe miałyby przewagę.

20.c3! Wxb2 21.Hxa4 Wb7 22.Ke2!

Białe zabezpieczyły swego monarchę i grożą nieprzyjemnym Wh1-b1.

22...Wc7

Pozycja po 22...0-0 23.Whb1 Wc8 24.Wxb7 Hxb7 25.Ha7 byłaby korzystniejsza dla białych.

23.Whb1 Hc8 24.Gb6 Wb7

24...Wxc3 przegrywa wobec 25.Se4 0-0 (25...Wc4 26.Wc1! Wxc1 27.Wxc1 Hb8 28.Wc7+- ; 25...Wc2+ 26.Kd3 Wh2 27.Wc1 Hb8 28.Gc7+-) 26.Sxc3 Sxb6 27.Hc6+-.

25.Ga7 e4 26.fxe4 Wxb1 27.Wxb1 0-0 28.Hc6 Se5 29.Hxc8 Wxc8 30.Wb8 Wxb8 31.Gxb8

Białe zostały z pionkiem więcej, co wystarczy do wygranej.

31...Kf8 32.Sf3 Sg6 33.c4 Ke8 34.e5! Kd7

34...dxe5 35.Gxe5 Sxe5 36.Sxe5+- 

35.Kd3 h6

Po 35...f6 36.gxf6 gxf6 37.exd6 Gxd6 38.Gxd6 Kxd6 39.Kd4 lub; 35...Sxe5+ 36.Sxe5+ dxe5 37.Gxe5 końcówka czarnych w obu przypadkach byłaby nie do uratowania.

36.exd6 Gxd6 37.Gxd6 Kxd6 38.gxh6 gxh6 39.Kd4 f6 40.c5+ Kd7 41.Ke4 h5 42.d6 Ke6 43.Sd4+ Kd7 44.Sf5 Se5 45.Kd5 Sc6 46.Sd4 1-0