Partia 6

Partia angielska [A29]

Aronian - Topałow
Morelia/Linares 2008
[Jerzy Konikowski]

1.c4 Sf6 2.Sc3 e5 3.Sf3 Sc6 4.g3 d5

4...Gb4!? 

5.cxd5 Sxd5 6.Gg2 Sb6 7.0-0 Ge7 8.a3 0-0 9.b4 Ge6 10.Wb1 f6 11.d3 Sd4 12.Sd2 c6 13.Sde4 Sd5 14.e3 Sxc3

14...Sb5 15.Sxb5 cxb5 16.Gb2 b6 17.Sc3 Sxc3 18.Gxc3 Wc8 19.Hd2 Hd7 20.d4 Wfd8 21.Hb2 exd4 22.Gxd4 Gh3= Cekro-Swinkels, Belgia 2008.

15.Sxc3 Sf5 16.Hc2 Wc8 17.Wd1 Hd7 18.d4 exd4 19.exd4 Gd6

19...Sxd4?? 20.He4 c5 21.bxc5 Gxc5 22.Wxb7 Hd8 23.Ge3 Gf5 24.Hh4 g5 25.Hh6 Wf7 26.Gd5+- 

20.Se4 Wcd8 21.Gb2 Hf7 22.Wd2 Gd5

Czarne zablokowały izolowanego pionka d4 i stoją dobrze.

23.We1 Gb8 24.Wde2 b6

Białe groziły nieprzyjemnym ruchem Se4-c5 i dlatego czarne zdecydowały się na osłabienie pionka c6. Jeśli 24...Gc4!? to po 25.Sxf6+!? gxf6 26.Hxf5 Gxe2 27.Wxe2 Wde8 28.We4 Wxe4 29.Gxe4 We8 30.Gc3 białe miałyby inicjatywę za jakość. W zanadrzu wisiałaby ciągle groźba d4-d5, tymczasem czarne stałyby pasywnie. Prawdopodobnie z tego powodu Topałow zdecydował się na ruch pionkiem.

25.Sd2 Gxg2 26.Kxg2 Hd5+ 27.Kg1 b5 28.Sb3 Gd6 29.Sa5 Wc8

29...Sxd4?? 30.Gxd4 Hxd4 31.Sxc6+- 

30.Wc1 Wc7

30...Sxd4?? 31.Gxd4 Hxd4 32.Wd1+- 

31.Hd3

31.Sxc6?? Wfc8-+ 

31...Wfc8 32.Wec2 g6 33.Hf1 Kf7

33...Sxd4?? 34.Gxd4 Hxd4 35.Wd1 He5 36.We2 i pada goniec.

34.Hg2 Se7 35.We1 h5 36.h4 f5 37.Gc1 f4

Po 37...Hxd4? 38.Hf3! pozycja czarnych byłaby bardzo podejrzana.

38.Wxe7+!? Gxe7

Ale nie 38...Kxe7? wobec 39.Sxc6+! 

39.Gxf4 Hxg2+?

Trudno zrozumiała decyzja. Czarne powinny zachować hetmany tak długo, jak to byłoby możliwe. Prawidłowe było więc 39...Gd6! 40.Gxd6 (40.Hxd5+ cxd5 41.Wxc7+ Gxc7-+) 40...Hxd6 41.Hf3+ Hf6 z przewagą czarnych.

40.Kxg2 Wd7 41.Sxc6

Białe uzyskały za jakość pełną rekompensatę.

41...Kg7 42.d5! a6

42...Wxd5 43.Sxe7 Wxc2 44.Sxd5 Wa2 45.Sc7 Wxa3 46.Sxb5+- 

43.Kf3 Gf6 44.Ke4 We7+ 45.Kd3! Wd7 46.d6 We8 47.Sd4 Kf7 48.Sf3 a5

Po 48...Ke6 silne byłoby 49.Wc6! 

49.Wc5 axb4 50.axb4 Wb7 51.Sd2

Silne też było 51.Ge5!? Gxe5 (51...Wd7 52.Wxb5 Ge7 53.Wb6 Wed8 54.Sg5+ Gxg5 55.hxg5 Wa8 56.Kd4 Wa2 57.f4 Wg2 58.Kd5 Wxg3 59.Wb8+-) 52.Sxe5+ Ke6 53.d7 Wd8 54.f4 Wdxd7+ 55.Sxd7 Wxd7+ 56.Ke4 Wb7 57.Wg5 Kf6 58.Kd4 z wygraną wieżówką.

51...Wa8 52.Se4

Pozycja jest wygrana dla białych.

52...Gd8 53.Wd5 Wa3+ 54.Kd4 Wb3 55.Kc5 Ke6 56.Wd2 Wb1 57.We2 Kd7 58.Kd5 Wd1+ 59.Wd2 Wxd2+ 60.Gxd2 Ke8 61.Ke6 Wb6 62.Gg5! Wc6 63.Gxd8 Kxd8 64.Sg5 Ke8 65.Sf7

z zamiarem Sf7-e5 i zdobyciem pionka g6. Dlatego 1-0