Partia 8

Gambit budapeszteński [A52]

Kramnik - Mamedjarow
Nicea 2008
[Jerzy Konikowski]

1.d4 Sf6 2.c4 e5!? 3.dxe5 Sg4

3...Se4!? (gambit Fajarowicza).

4.Sc3

Ruch skoczkiem polecał kiedyś Alechin.

4...Sc6 5.e3 Sgxe5 6.a3

Na uwagę zasługuje 6.Sd5!? np. 6...Se7 7.Gd2 c6 8.Gc3 d6 9.Sf4 S7g6 10.Ge2 Sxf4 11.exf4 Sd7 12.Hc2 Sf6 13.0-0-0 Ge7 14.g4! 0-0 15.g5 Se8 16.Gd3 f5 17.Se2 Hd7 18.Sg3 Gd8 19.h4 a5 20.h5 z decydującym atakiem, Aleksandrov-Markovic, Budva 2002.

6...a5 7.f4

Nowinka. W partii Kaspar-Karafiat, Klatovy 1998, po 7.Ge2 Gc5 8.Sf3 d6 9.h3 Ge6 10.b3 0-0 11.Gb2 He7 12.0-0 białe uzyskały niewielką przewagę.

7...Sg6 8.Gd3 Gc5 9.Hh5 d6 10.Sf3 a4 11.Gd2 0-0 12.Se4 He8 13.0-0-0 f5 14.Sxc5 dxc5 15.Kb1

Godne uwagi było 15.g4!? 

15...Sge7 16.Hh4 h6 17.Gc3 Ge6 18.Whg1 Wd8 19.Ka1?

Kramnik nie powinienen dopuścić do ofiary jakości, bowiem to dało czarnym aktywną grę. Lepsze było więc 19.Ge2! 

19...Wxd3! 20.Wxd3 Gxc4 21.Gxg7??

Zagrane zbyt optymistycznie, ponieważ ten właśnie ruch doprowadził do katastrofy. Jedyne było 21.Wd2! np. 21...Ge6 22.g4 (22.Wgd1!?) 22...fxg4 23.Wxg4 Gxg4 24.Hxg4 Sf5 25.Sh4 Sce7 26.e4 Sd4 27.Gxd4 cxd4 28.Wxd4 Sc6 29.Wd5 Hxe4 30.Sf5 Wf7 31.Sxh6+ Kh7 32.Sxf7 Hxd5 33.Sg5+ Kh6! (Po 33...Kg8? 34.Hc8+ czarne zdobywają pionka.) 34.He6+ Hxe6 35.Sxe6 Kg6 i powstała końcówka skoczkowa powinna być remisowa.

21...Kxg7

Ale nie 21...Gxd3?? wobec 22.Hxh6 i białe wygrywają.

22.g4 Sg6!

Tym posunięciem czarne odbijają atak przeciwnika. Błędem byłoby natomiast 22...Gxd3?? 23.gxf5+ z wygraną białych.

23.gxf5 Wxf5 24.Wc3 Gf7 25.Hf2 He6 26.b3 axb3 27.Sh4 Wh5 28.Kb2

Po 28.f5 nastąpiłoby 28...He5 29.Kb2 Sb4! 30.Wxg6+ Gxg6 31.Hg3 Sd3+ 32.Kxb3 Hxg3 33.hxg3 Gf7+ 34.Kc2 c4 z wygraną czarnych.

28...Hf6 29.Sxg6 Gxg6 30.e4 c4! 31.Hd2

Nie zdobywało figury 31.f5 wobec prostej odpowiedzi 31...Se5! 32.Kb1 Wg5 33.h4 (33.Wxg5 hxg5 34.Hd2 Gh5-+) 33...Wxg1+ 34.Hxg1 Hxh4 35.fxg6 Hxe4+ 36.Kc1 He2 37.Hd4 c5! 38.Hd2 (38.Hxc5 Sd3+ 39.Wxd3 Hc2#) 38...Sd3+ z przegraną białych.

31...Hd4 32.Hxd4+ Sxd4 33.Wcg3

33.f5 Wxh2+ 34.Kb1 Sb5 35.Wxg6+ Kf7 36.Wgg3 Sxa3+ 37.Kc1 b2+ z szybkim matem. Lub 33.Wxc4 Wxh2+ 34.Kb1 (34.Kc3 Se2+ ze zdobyciem wieży) 34...Sb5! 35.Wb4 Sc3+ 36.Kc1 Wc2#.

33...Wxh2+ 34.Kb1

Lub 34.W1g2 Wxg2+ 35.Wxg2 Kf6-+.

34...Kf7! 35.Wxg6 c3

Czarne forsownie wygrywają.

36.Wg7+ Ke8 37.W7g2 Wxg2 38.Wxg2 Sf3 39.Kc1 Sd2
i 0-1 wobec 40.Wg1 b2+ 41.Kc2 b1H+ 42.Wxb1 Sxb1 43.Kxb1 h5 z szybkim awansem pionka h.