Partia 9

Obrona słowiańska [D31]

Le Quang - Niepomniajszczij
Moskwa Aerofłot 2008
[Jerzy Konikowski]1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 e6 4.Sc3 Sf6 5.Gg5 h6 6.Gh4 dxc4 7.e4 g5 8.Gg3 b5 9.Ge2 Gb7 10.0-0 Sbd7 11.Se5 h5 12.Sxd7 Hxd7 13.Ge5

Spotyka się także 13.Hc1 co zostało wprowadzone do praktyki turniejowej przez Kramnika, np. 13...Wg8 14.Wd1 Gb4 15.He3 He7 16.h3 h4 17.Ge5 a6 18.a4 Sd7 z obustronnymi szansami. Partię ostatecznie wygrały czarne, Wojtaszek-Kasimdżanow, Bundesliga 2008.

13...Wh6 14.Hc1

Zdobycie pionka po 14.Gxf6 Wxf6 15.Gxh5 0-0-0 mogłoby mieć niebezpieczne następstwa, np. 16.Se2 Wh6 17.Gf3 f5 z silną inicjatywą czarnych.

14...Wg6 15.f3 He7!?

Po 15...h4 16.f4 gxf4 17.Hxf4 Gh6 18.Hxh4 Gg5 19.Hf2 Wh6 20.Gf3 He7 21.Gg3 0-0-0 22.d5 Sd7 23.d6 Hf6 24.Hxa7 białe w partii L'Ami-Czeparinow, Wijk aan Zee 2008, uzyskały wygraną pozycję. Ruch w partii jest wzmocnieniem wariantu.

16.a4 a6 17.Hc2

Centralna pozycja hetmana po 17.He3!? wygląda logiczniej.

17...h4 18.f4?

Otwarcie linii g jest korzystne dla czarnych. Białe powinny więc wybrać inny plan rozwoju. Na uwagę zasługiwało 18.Wfd1!? z taktyką wyczekiwania. W razie długiej roszady białe mogą zabić na b5 i następnie po b2-b3 przystąpić do aktywnej gry na skrzydle hetmańskim.

18...gxf4 19.Gxf4 c5! 20.d5 b4 21.e5 Sxd5 22.Sxd5 Gxd5 23.Wf2 b3

Ciekawą ideą było 23...c3! 24.bxc3 b3 25.Hd2 c4 z zamiarem He7-b7 i znakomitą pozycją czarnych.

24.Hc1 Hb7 25.Hf1 c3! 26.bxc3 c4

Przewaga czarnych jest klarowna: pionek więcej i silny wolniak na b3 są tego wyraźne atuty.

27.Ge3

Po 27.Gxc4 nastąpi 27...Gc5 z wygraną czarnych.

27...Wc8 28.Gh5 Wg7 29.He2 Kd7! 30.Wd1

Po 30.Wxf7+ Wxf7 31.Gxf7 nastąpi 31...Kc7 z następnym Kc7-b8 i przewagą czarnych. Także po 30.Gxf7 Ge7 z groźbą Wc8-f8 sytuacja białych byłaby nie łatwa do gry, np. 31.Gh6 Wh7 32.Ge3 Wf8 33.Gg6 Wg7 34.Wxf8 Gxf8 35.Wf1 Ge7 36.Hg4 Gxg2 37.Wd1+ Kc7 38.Hxe6 Hc6 i czarne mają wygraną pozycję.

30...Kc7 31.Gh6 Wxg2+! 32.Wxg2 Gxh6

Za ofiarowaną jakość czarne mają silną inicjatywę.

33.Wf2 Hb6 34.Kf1 Kb8 35.Gf3

Białe postanowiły wymienić silnego gońca białych. Bicie na f7 nie było dobre: 35.Wxf7 Wg8 36.Gg4 h3! 37.Wxd5 (37.Wf2 Ge3 38.Wxd5 exd5 39.Wf6 Hc5 40.e6 d4-+) 37...exd5 38.e6 (38.Wf6 Hb7 39.Wxh6 b2-+) 38...Ge3! (Przegrywa 38...b2? wobec 39.He5+.) 39.Hf3 b2 40.Wf8+ Kb7 41.Hf7+ Hc7 42.Hxc7+ Kxc7 43.Wf7+ Kd6 44.Gf5 Wg2 45.Ke1 (45.e7 Wf2+ 46.Ke1 Wxf5-+ ) 45...Wf2 46.Gb1 Wxf7 47.exf7 Ke7 48.Kd1 (48.Gg6 Gf4-+) 48...Kxf7 49.Gh7 (49.Gf5 Kf6 50.Gh7 Gf4-+) 49...Kg7 50.Gf5 Kf6 51.Gh7 Gf4 52.Kc2 Gxh2 53.Kxb2 Gf4 z wygraną czarnych.

35...Ge3 36.Wg2 b2

Wygląda optycznie silnie. Jednakże białe przy poprawnej grze mogły skierować partię na remisowe drogi. Dlatego ja polecałbym w tym momencie 36...h3!? np. 37.Wg3 Gf4 38.Wxh3 Wg8 39.Gg4 (39.Hf2 Ge3 40.Hh4 Wg1+ 41.Ke2 Wxd1 42.Kxd1 b2-+) 39...Gb7 40.Wd6 Hc5 41.Wh7 f5 (41...Gxe5 42.Wd7 Gc6 43.Wdxf7 Gxc3 44.Hxe6 b2 45.Wb7+ Gxb7 46.Hxg8+ Gc8-+) 42.Wdd7 Gd5 43.Whf7 Ge3 44.Wxd5 exd5 45.Wxf5 d4 46.Wf7 Hd5 47.Hf3 Hxf3+ 48.Gxf3 dxc3 (48...d3-+) 49.Wb7+ Kc8 50.Wb4 c2 51.Wxc4+ Kd7 52.Ge4 c1H+ z wygraną końcówką czarnych.

37.Wb1 Gc1 38.Wf2?

Niewykluczone, że białe powinny tutaj spróbować 38.Hxb2! z realnymi szansami na ratunek. Zobaczmy: 38...Gxb2 39.Wgxb2 Hxb2 40.Wxb2+ Kc7 41.Gxd5 exd5 42.Wf2 Kb6 43.Wxf7 d4 44.Ke2 d3+ (Jedyna próba gry na wygraną, gdyż po 44...dxc3 45.Kd1 We8 46.Kc2 Wxe5 47.Kxc3 We2 48.h3 We3+ 49.Kxc4 Wxh3 50.a5+ Kxa5 51.Wf5+ Kb6 52.Wf6+ Kb7 53.Wf7+ Kb8 54.Wh7 białe bez trudu remisują wieżówkę.) 45.Kd2 (Po 45.Ke3 Wd8 46.Kd2 Wg8 powstaje ta sama pozycja, jak w głównym wariancie.) 45...Wg8 46.h3 Wg2+ 47.Kd1 Wg3 (Nic nie daje 47...Wc2 48.e6 We2 49.e7 Kc5 50.Wh7 We6 51.Wh5+ Kd6 52.Wxh4=) 48.Wf4 Wxh3 49.e6! (49.Wxc4?? Wh1+ 50.Kd2 h3 51.e6 h2 52.e7 Wd1+ 53.Kxd1 h1H+ 54.Kd2 Hh6+ 55.Kxd3 Hd6+ 56.Wd4 Hxe7-+) 49...We3 50.Wxc4 h3 51.Wh4 Kc7 52.Kd2 Wg3 53.Wh7+ Kd6 54.e7 Kd7 55.c4 Ke8 56.Kc3 We3 57.c5 Kd7 58.Kd2 Wxe7 59.Wxh3 Kc6 60.Kxd3 Kxc5 61.Kc3 z remisem.

38...Wg8 39.Hd1

A może należało szukać ratunku w wieżówce po 39.Wxb2 Gxb2 40.Hxb2 Hxb2 41.Wxb2+ Kc7 42.Gxd5 exd5 43.Wf2? 

39...Gxf3 40.Hxf3 Wg5

Wchodziło w grę 40...Wd8!? z groźbą Hb6-b3.

41.He4

Po 41.Hxf7 nastąpiłoby 41...Hxf2+! 42.Kxf2 (42.Hxf2 Wf5-+) 42...Wf5+ 43.Hxf5 exf5 44.Kg2 Kc7 45.Kh3 Kd7 46.Kxh4 Ke6 47.Kg3 Kxe5 48.Kf3 a5 49.h4 f4 50.Ke2 (50.Kg4 Ke4-+) 50...Ke4 51.h5 f3+ 52.Kf2 Kd3 53.h6 Kc2 54.h7 Kxb1 55.h8H Ka1 56.Hd4 b1H 57.Hxc4 Ha2+ 58.Hxa2+ Kxa2 59.Kxf3 Kb3 z wygraną czarnych.

41...Hb7 42.Hd4 Wg8 43.Hxh4

Ciekawy przebieg mogłaby mieć partia po 43.Ke2 Hc6 44.Wxf7 Kc8 45.Hxh4 Hd5 46.Hd4 Wg2+ 47.Kf1 Hxd4 48.cxd4 Wxh2 49.Kg1 c3 50.Kxh2 c2 51.Wxb2 Gxb2 52.Wf1 c1H 53.Wxc1+ Gxc1 54.Kg3 Gb2 55.Kf4 Gxd4 56.Ke4 Gxe5 57.Kxe5 Kd7 z wygraną pionkówką.

43...Hd5

Mimo jakości mniej czarne mają jasną przewagę pozycyjną, gdyż biała wieża na b1 jest całkowicie wyłączona z gry. Natomiast goniec jest aktywny, kontroluje diagonalę c1-h6. Zamiast ruchu w partii na uwagę zasługiwało jednak 43...f5! co powinno wcześniej prowadzić do celu: 44.exf6 Hh1+ 45.Ke2 Wd8 46.Wxb2+ (46.Wf1 Wd2+ 47.Ke1 Wd1+ 48.Kxd1 Hxf1+ 49.He1 Hd3+ 50.Hd2 Hxd2#; 46.Hf4+ Gxf4 47.Wxh1 Gc1-+) 46...Gxb2 47.Wf1 Hg2+ 48.Wf2 (48.Hf2 He4+ 49.He3 Hc2+ 50.Kf3 Wd3-+) 48...Hd5 49.Hd4 Hh5+ i czarne wygrywają.

44.Hd4 Hxd4 45.cxd4

Przejście do wieżówki po 45.Wfxb2+ Gxb2 46.Wxb2+ Kc7 47.cxd4 Kc6 powinno być korzystne dla czarnych. Zobaczmy możliwe warianty: 48.Wf2 Kd5! (48...Wg7 49.Ke2 Kd5 50.Ke3 Wh7 51.h4 Wxh4 52.Wxf7 We4+ 53.Kd2 Wxd4+ 54.Kc2 Kxe5 55.Kc3 Wh4 56.Wa7 Kd5 57.Wxa6 Wh3+ 58.Kd2 e5 59.a5 e4 60.Wa8 Wd3+ 61.Ke2 c3 62.a6 c2 63.Wc8=) 49.Wxf7 Kxd4 50.Wc7 Kd3 51.Wd7+ Kc2 52.Wd6 c3 53.Wxa6 Wc8! (53...Wb8 54.Wxe6 Kb1 55.Wc6 c2 56.Ke2 c1H 57.Wxc1+ Kxc1 58.Kd3 Wb4 59.a5=) 54.Ke2 (54.Wxe6 Kb2 55.Wb6+ Ka1 56.Wd6 c2 57.Ke2 Wc5! 58.e6 c1H-+) 54...Wc5 55.Wxe6 Kc1 56.h4 c2 57.Wb6 Wxe5+ 58.Kf3 (58.Kd3 Kd1-+) 58...Wc5 59.Ke2 Wh5 60.Wb4 We5+ 61.Kf2 (61.Kf3 Kd2 62.Wc4 We3+ 63.Kg4 Wc3-+) 61...Kd2 62.Wc4 Kd3 63.Wxc2 (63.Wc8 We4 64.Wxc2 Kxc2 65.Kg3 Wxa4-+) 63...Kxc2 64.Kg3 We4 i biały monarcha jest odcięty od swych pionków, które staną się w końcu łupem czarnych.

45...c3 46.Wc2 Ge3 47.Ke2

47.Wxc3 Wg1+ 48.Ke2 Wxb1 49.Wb3+ Kc7 50.Kxe3 We1+ 51.Kf4 b1H 52.Wxb1 Wxb1-+ 

47...Gxd4 48.Kd3 Gxe5 49.We2

Po 49.Wxc3 Gxc3 50.Kxc3 Wg2 51.Wxb2+ Wxb2 52.Kxb2 Kc7 53.Kc3 Kd6 54.Kd4 f5 pionkówka byłaby łatwo wygrana dla czarnych.

49...Wg5 50.Kc2 f6

Po prostym 50...Gd4! 51.Wf1 f5 białe byłyby całkowicie sparaliżowane.

51.h4

51.Wxe5 Wxe5 52.Kxc3 We2 53.Wxb2+ Wxb2 54.Kxb2 Kc7-+ 

51...Wh5 52.We4

Nie było ratunku po 52.Wxe5 fxe5 53.Kxc3 Wxh4 54.Wxb2+ Kc7-+ 55.We2 Wxa4 56.Wxe5 Kd6 57.We1 e5-+.

52...Kc7 53.Wd1 Wf5 54.a5 Wf2+ 55.Kb3 Wd2 56.Wc4+ Kd6 57.Wh1

57.Wb1 Wh2 58.Wxc3 Gxc3 59.Kxc3 f5-+ 

57...f5 58.h5 Wh2 59.Wd1+ Ke7 60.Wc6 f4 61.h6 f3 62.h7 b1H+! 63.Wxb1 Wb2+ 64.Wxb2 cxb2 65.Kc2 f2 66.Wc7+ Gxc7 67.h8H b1H+! 68.Kxb1 f1H+
i białe poddały partię, gdyż końcówka z figurą więcej jest łatwo wygrana dla czarnych. 0-1