Partia 17

Motyliew - Carlsson

Obrona sycylijska [B76]
Płowdiw 2008
[Jerzy Konikowski]

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6

Wariant smoczy prowadzi z reguły do żywej gry z wzajemnymi szansami.

6.Ge3 Gg7

6...Sg4?? 7.Gb5+ i białe tracą materiał.

7.f3 0-0 8.Gc4 Sc6 9.Gb3 Gd7 10.h4

10.Hd2 Wc8 11.0-0-0 Se5 12.Kb1 We8 13.h4 h5 z obustronnymi szansami.

10...h5 11.Hd2 Wc8 12.0-0-0 Se5 13.Gg5 Wc5 14.Kb1 We8

Aby po Gg5-h6 uniknąć ruchem Gg7-h8 wymiany ważnego gońca - obrońcy królewskiego skrzydła czarnych. Także w wielu wariantach po Sc3-d5 jest broniony pionek na e7. Po 14...b5 białe mogą standartowym ruchem 15.g4! przystąpić do ataku. W partii Karpow-Sznapik, Dubai 1986, dalej grano 15...hxg4 (Silniejsze jest 15...a5! 16.gxh5 a4 17.h6 Gh8 18.h7+ Sxh7 19.Gd5 b4 20.Sce2 Sxg5 21.hxg5 e6 22.Sf4 Gg7 23.Sdxe6 fxe6 24.Sxe6 Gxe6 25.Gxe6+ Sf7 26.f4 We8 27.Hxd6 Hxd6 28.Wxd6 Kf8 itd.) 16.h5 Sxh5 17.Sd5 We8 18.Wxh5 gxh5 19.Hh2 Wc4 20.Gxc4 bxc4 21.Hxh5 f6 22.f4 Sf7 23.Gh4 Hb8 24.Wh1 c3 25.b3 Hb7 26.f5 Se5 27.Se6 1:0.

15.g4!? hxg4 16.f4

W tej ostrej pozycji znajomość teorii jest bardzo istotna. Ostatnie analizy wykazały, ze po 16.h5 czarne odpierają atak białych: 16...Sxh5 17.Wxh5 gxh5 18.Hh2 Sg6 19.Hxh5 Ha5 20.f4 Wxg5 21.fxg5 e6 22.Sf5 exf5 23.Hxg6 Ge6 24.Hh5 fxe4 25.Wf1 He5 26.Wxf7 Gxb3 27.axb3 g3 28.Ka2 Wf8 29.Wxf8+ Kxf8 30.Hg4 e3 31.g6 e2 32.Hf3+ Ke8 33.Hf7+ Kd8 34.Hg8+ Kd7 35.Hf7+ He7 36.Hf5+ Kd8 37.Ha5+ b6 38.Hd5 e1H 39.Ha8+ Kd7 40.Hb7+ Ke8 0:1 Radjabov-Carlsen, Baku 2008.

16...Sc4 17.He2 Hc8

W partii Vadla-Kutuzovic, Zadar 1997, czarne wybrały inny plan: 17...Sa5 18.e5 Sxb3 19.Sxb3 Wxc3 20.bxc3 Sh5 21.Wxd6 Hc8 22.Wxd7 Hxd7 23.Wd1 Hc8 24.Hd3 Hf5 25.Hb5 Wc8 26.Hxb7 Wxc3?? (26...g3!? ; 26...We8!?) 27.Wd8+ Kh7 28.Sd4+-. Według arcymistrza Barlowa na uwagę zasługuje 17...b5!? 

18.f5 Sa3+?

To jest korzystne tylko dla białych. Dlatego Barlow uważa, że należy tutaj rozważyć 18...Sxb2!? np. 19.fxg6 (Po 19.Kxb2 Wxc3 20.fxg6 Wxb3+ 21.cxb3 fxg6 22.Wc1 Hb8 czarne mają dobre kontrszanse za jakość.) 19...Sxd1 20.gxf7+ Kh7 21.Sxd1 Wf8 z ostrą pozycją.

19.bxa3 Wxc3 20.fxg6 Wxb3+

Nie było wyboru. Po 20...e6 21.Whf1! Hd8 22.e5 dxe5 23.Hxe5 białe prosto wygrywały.

21.axb3 fxg6 22.Hd3 Sh5 23.Whf1 Ge5 24.Se2 g3 25.Sf4 Gg4?

Ten optycznie dobrze wyglądający ruch definitiwnie przegrywa. Opór można było stawić jeszcze po 25...Gxf4!? 26.Gxf4 g2 27.Wf2 Wf8 28.Ge3 Wxf2 29.Gxf2 Gh3 itd.

26.Sxg6! Gxd1 27.Hxd1 g2 28.Wg1 Gg7

Czarne liczyły zapewne na jakiś ratunek po diagonali a1-h8 i nie miały ochoty na bronienie przegranej pozycji po 28...Sg7 29.Sxe5 dxe5 30.Wxg2 Kh7 31.Gc1+-.

29.Hxh5 Hc3 30.e5! dxe5 31.Gh6 Gxh6 32.Wxg2
i 1:0, wobec 32...Gg7 33.Hg5 Kh7 (33...e4 34.Se5+-) 34.Sf8+ Gxf8 35.Hf5+ Kh8 36.Hh5+ Gh6 37.Hxh6#.