Partia 18

Gambit hetmański [D39]

Gustafsson - Naiditsch
Dortmund  2008
[Jerzy Konikowski]

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 dxc4 5.e4 Gb4 6.Gg5 c5 7.Gxc4 cxd4 8.Sxd4 Gxc3+ 9.bxc3 Ha5 10.Gb5+ Gd7 11.Gxf6 gxf6

Przegrywa 11...Hxc3+?? 12.Kf1 Gxb5+ (12...gxf6 13.Wc1 Hb2 14.Wc8+ Ke7 15.Wxh8 Gxb5+ 16.Sxb5 Hxb5+ 17.Kg1+-) 13.Sxb5 Hxf6 14.Sc7+ Ke7 15.Sxa8 Wd8 16.Hc1 Sa6 17.Sc7 Wc8 18.Ha3+ Kd7 19.Wd1+ 1-0, Spiess-Schirrmeister, Niemcy 2003.

12.Gxd7+ Sxd7 13.0-0 a6 14.Wb1 Hc7 15.Hh5 Ke7 16.f4!?

To jest nowinka. Do tej pory grano tylko 16.Wfd1.

16...Hxc3 17.Wfd1 Wab8?

Błędna decyzja. Czarne nie powinny bronić pionka tylko ruchem 17...Whd8!? wprowadzić do gry wieżę, np. 18.e5 (18.Wxb7 He3+ 19.Kh1 Wac8 20.Hf3 Hxf3 21.Sxf3 Ke8 22.Wa7 Sc5=; 18.Kh1 Wac8=) 18...He3+ 19.Kh1 He4 i czarne mają wszystko pod kontrolą. 

18.e5! He3+??

A to już definitywnie spowodowało porażkę. Można było jeszcze stawić opór po 18...Whg8!? np. 19.exf6+ Kxf6 (19...Sxf6?? 20.He5 Wgc8 21.Sf5+ Ke8 22.Sg7+ Kf8 23.Wd8+ Wxd8 24.Hxc3 Kxg7 25.He5 h6 26.g4+-) 20.Hh4+ Kg7 21.Sxe6+ Kh8 22.Wxd7 He3+ 23.Hf2 Hxe6 24.Wdxb7 Wxb7 25.Wxb7 Wc8 26.h3 i białe mają pionka więcej.

19.Kh1 Whd8

Przegrywało też 19...He4 20.exf6+ Kf8 (20...Sxf6 21.Hc5+ Ke8 22.Sc6+-) 21.Sxe6+! Hxe6 22.Hh6+ Ke8 23.We1+-.

20.exf6+ Ke8

Lub 20...Sxf6 21.Wxb7+ Sd7 (21...Wxb7 22.Sc6+ Kf8 23.Wxd8+ Kg7 24.Hg5#) 22.Sc6+ Kf8 23.Hh6+ Ke8 24.Hxh7+-.

21.Sxe6!

Ofiarą skoczka białe przeszły do decydującego ataku.

21...Sxf6

Po 21...Hxe6 wygrywało oczywiście 22.We1+-.

22.Sc7+ Ke7 23.Hh4 1-0