Partia 28

Obrona hetmańsko-indyjska [A46]

Pelletier - Carlsen
Biel 2008
[Jerzy Konikowski]

1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6

Plan wybrany przez Carlsena jest najczęściej stosowany w praktyce. Oczywiście można grać 3...d5 co prowadzi do gambitu hetmańskiego oraz 3...Gb4+.

4.g3 Ga6

Normalnie gońca stawia się na b7, ale ruchem w partii czarne chcą przeszkodzić białym w harmonijnym rozwoju.

5.b3

W partii 27 białe grały hetmanem na c2.

5...Gb4+ 6.Gd2 Ge7

Można oczywiście bić na d2.

7.Gg2 d5 8.cxd5 exd5 9.Sc3 0-0 10.0-0 Gb7 11.Wc1 Sbd7 12.Gf4 c6 13.Hc2

Grywano już 13.Se5 Sxe5 14.dxe5 Se8 15.Hc2 Sc7 16.Wcd1 Se6 17.Gc1 Hb8 18.f4 f5 19.exf6 Gxf6 20.e4 z aktywną grą białych.

13...We8 14.Wcd1

Nic nie osiągnęły białe w partii Van Wely-Leko, Dortmund 2008, po 14.Hb2 Sf8 15.b4 Se6 16.Ge3 Gd6 17.a4 He7 18.Wb1 a6 19.Gd2 Wab8 20.e3 c5 21.bxc5 bxc5 22.Ha2 g6 23.dxc5 Gxc5 24.Se2 Se4 25.Wfd1 Ga8 26.Wxb8 Wxb8 27.Ge1 Gb4 28.Wb1 Gd6 z równą pozycją.

14...Gb4 15.Gd2 Wc8

Czarne przygotowują manewr pionkiem na c5.

16.Hb2 He7 17.Wfe1 Hf8

Oryginalna idea. Normalnie czarne grają Sd7-f8-e6 z przygotowaniem c6-c5. Ruchem w partii czarne postanowiły odczekać dalsze wydarzenia.

18.Gh3 Wcd8 19.Hc2 h6 20.Sh4 c5

Wreszcie pozycja dojrzała do wykonania tego standartowego manewru.

21.Sf5

Inną możliwością było 21.Sb5 na co Magnus miał w planie następujący wariant: 21...Gxd2 22.Hxd2 a6 23.Sc3 (Pozycja po 23.Sc7 We7 24.Sf5 Wc8 25.Sxe7+ Hxe7 26.dxc5 Wxc7 27.cxb6 Sxb6 28.Wc1 Sa8 29.f3 Wxc1 30.Wxc1 Sc7 byłaby nieco korzystniejsza dla czarnych.) 23...Sb8 24.Sa4 Sc6 25.e3 cxd4 26.exd4 Wxe1+ 27.Wxe1 Se4 z kontrgrą.

21...a6 22.Hb2 Gxc3

W czasie partii Carlsen rozważał 22...c4 23.bxc4 dxc4 ale wydaje się, że po 24.e4 białe miałyby ze swym silnym pionkowym centrum przewagę pozycyjną.

23.Gxc3 Se4 24.dxc5 Sxc3 25.Hxc3 bxc5

Na szachownicy powstała pozycja z wiszącymi pionkami c5-d5.

26.Ha5 Sf6 27.Hb6?

Optycznie wygląda silnie, gdyż białe stwarzają dwie groźby: bicie gońca b7 i pionka h6. Ale ten wyskok hetmanem zostanie łatwo przez czarne odparty. Dlatego analiza po partii wykazała, że najsilniejsze w tej pozycji było 27.Gg2! np. 27...Gc8 28.Se3 (28.Sh4 Ge6 29.Hxa6 Wa8 30.Hb5 Wxa2 jest korzystne dla czarnych) 28...Ge6 29.Wc1 d4 30.Sc4 Sd5 ze skomplikowaną pozycją.

27...Gc8! 28.Kg2

Teraz Pelletier zrozumiał, że nie przechodzi 28.Sxh6+? gxh6 29.Gxc8 Wd6! i czarne zostają z figurą więcej.

28...Se4 29.f3 Sg5

29...Sc3!? było silną alternatywą.

30.g4 h5!

Czarne przejęły całkowicie stery w swe ręce.

31.Wc1 g6

Najprostrze było 31...Sxh3 32.Kxh3 hxg4+ 33.fxg4 Gxf5 34.gxf5 He7 35.Hxc5 Hg5-+.

32.Sg3 Sxh3 33.Kxh3 hxg4+ 34.fxg4 Hh6+ 35.Kg2 Gxg4 36.Hxc5 We3

Wydaje się, że jeszcze lepsze było 36...Wc8! 37.Ha3 Wxe2+! 38.Sxe2 (38.Wxe2 Wxc1-+) 38...Hh3+ 39.Kf2 Hf3+ 40.Kg1 He3+ 41.Kg2 Gh3+ 42.Kh1 Hf3+ 43.Kg1 Hg2#

37.Hd4

Lub 37.Kg1 Wc8 38.Ha3 Wce8 39.Hd6 Wxe2!-+.

37...Hh3+ 38.Kg1 Wxg3+! 39.hxg3 Hxg3+ 40.Kh1 Gf5
i 0-1 z uwagi na wariant: 41.e4 (41.Wcd1 Wd6-+) 41...Gg4-+.