Partia 41

Obrona Nimzowitscha [E34]

Anand - Kramnik
Bonn 2008 (6 partia meczu o mistrzostwo świata)
[Jerzy Konikowski]

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.Hc2

Solidny wariant Capablanki. W drugiej partii Anand wybrał 4.f3.

4...d5 5.cxd5 Hxd5 6.Sf3 Hf5

Ruch wprowadzony do praktyki turniejowej przez arcymistrza z Ukrainy polskiego pochodzenia Olega Romaniszyna.

7.Hb3

Częściej spotyka się 7.Hxf5 i tak już grano pomiędzy obydwoma kontrahentami, choć odwrotnym kolorem: 7...exf5 8.a3 Gd6 9.Sb5 Ge6 10.e3 Sc6 11.Gd2 Se4 12.Gd3 a6 13.Sxd6+ cxd6 14.Ke2 Kd7 15.Whc1 Whc8 16.Ge1 Se7 17.Sg1 b5 18.f3 Sf6 19.Gh4 Sfd5 20.Gxe7 i uzgodniono remis, Kramnik-Anand, Frankfurt 1998.

7...Sc6

Anand w partii przeciwko Eljanowowi, Wijk aan Zee 2008, grał w tej pozycji 7...c5. Dalej po 8.a3 Ga5 9.Hc4 Gxc3+ 10.Hxc3 Sbd7 11.g4 Hxg4 12.dxc5 Sd5 13.Hc2 Hf5 14.Hc4 Se5 15.Sxe5 Hxe5 16.Gg2 Gd7 17.Gxd5 uzgodniono remis.

8.Gd2 0-0 9.h3!?

Nowa idea, której celem jest po g2-g4 zmuszenie czarnego hetmana do opuszczenia aktywnej pozycji. Do tej pory grano wyłącznie 9.e3 np. 9...Wd8 (9...Gd6 10.Sb5 Se4 11.Gd3 Sxd2 12.Sxd2 Hg5 13.0-0 He7 14.a3 a6 15.Sxd6 cxd6 16.Hb6 Gd7 17.Wfc1 Wfc8 18.Wc2 Sd8 19.Wac1 Wxc2 20.Wxc2 Gc6 21.Gf1 e5 22.Sb3 Se6 23.Wd2 Sg5 24.d5 Ga4 25.f3 Gxb3 26.Hxb3 h5 27.h4 Sh7 28.Wc2 Sf6 29.e4 Hd7 30.Hc3 Se8 31.Kh2 b5 32.g3 Ha7 33.b4 Wb8 34.Hd2 Wb7 35.Wc8 Kf8 36.Hg5 Wc7 37.Hd8 Wxc8 38.Hxc8 He3 z kontrgrą czarnych i późniejszym remisem, Dao Thien Hai -Korcznoj, Moskwa 1994; 9...a6 10.Ge2 Gd6 11.Sh4 Hg5 12.g3 Se8 13.f4 Hd8 14.Sf3 Ge7 15.0-0-0 b5 16.Se4 Gb7 17.Hc2 f5 18.Sc3 Hc8 19.Whg1 Sf6 20.Kb1 Sb4 21.Hc1 Se4 22.Se5 c5 z obustronnymi szansami, Kobalia-Sadvakasov, Soczi 2005) 10.Ge2 e5 11.Sxe5 Ge6 12.g4 Hxe5 13.dxe5 Gxb3 14.exf6 Ge6 15.f4 gxf6 16.0-0-0 Kg7 17.Whg1 Sa5 18.b3 Sxb3+ 19.axb3 Gxb3 20.Sb5 Gxd1 21.Wxd1 Gxd2+ 22.Wxd2 Wxd2 23.Kxd2 c6 24.Sd4 a5 25.Kc3 a4 26.Kb2 c5 27.Sf5+ Kf8 28.Ka3 b6 29.Gc4 Wa5 30.Sd6 Wa8 31.h4 h6 32.h5 Wa5 33.e4 Wa8 34.Gd5 Wa7 35.Sf5 b5 36.Sxh6 c4 37.Sf5 b4+ 38.Kxb4 a3 39.Gxc4 a2 40.Gxa2 Wxa2 i partia zakończyła się ostatecznie remisem, Iwańczuk-Anand, Monte Carlo 1996.

9...b6 10.g4 Ha5

Chyba jedyne, gdyż po 10...Hg6 11.Gg2 czarne miałyby już trudności.

11.Wc1

Seirawan zaproponował tutaj 11.g5!? 

11...Gb7 12.a3 Gxc3 13.Gxc3 Hd5 14.Hxd5 Sxd5 15.Gd2

Białe mają parę gońców i małą przewagę pozycyjną. Jest to kolejny przykład w meczu, że Kramnik nie jest dobrze przygotowany debiutowo do spotkania z Anandem.

15...Sf6 16.Wg1 Wac8 17.Gg2 Se7?!

Niedokładność. Kramnik po partii zasugerował 17...Ga8!? Natomiast Anand zaproponował 17...Sb8!? 

18.Gb4 c5

Trudno byłoby polecić czarnym końcówkę po 18...Wfe8 19.Se5 Gxg2 20.Gxe7 Gb7 (Po 20...Wxe7 21.Wxg2 c5 22.dxc5 bxc5 23.Wg3 czarne miałyby problemy z pionkiem c.) 21.Gxf6 gxf6 22.Sc6 Gxc6 23.Wxc6 We7 24.e3 z planem Ke1-e2 i Wg1-c1 z przewagą białych.

19.dxc5 Wfd8?

Błąd. Analiza po partii wykazała, że czarne powinny grać 19...bxc5! 20.Gxc5 (Lub 20.Wxc5 Se4 21.Wxc8 Wxc8 z aktywną grą czarnych za pionka. Na uwagę zasługiwało 20.Gc3!?) 20...Se4 21.b4 Sxc5 22.bxc5 Gxf3 23.Gxf3 Wc7 24.Kd2 Wfc8 z mniej więcej równymi szansami.

20.Se5 Gxg2 21.Wxg2 bxc5

Wariant po 21...a5 22.Gd2 Wd5 23.Sd3 bxc5 24.Wc4 wyglądał korzystniej dla białych.

22.Wxc5 Se4 23.Wxc8 Wxc8 24.Sd3 Sd5 25.Gd2 Wc2

Czarne uzyskały za pionka optycznie aktywną pozycję, ale Anand ma wszystko pod kontrolą.

26.Gc1 f5 27.Kd1 Wc8 28.f3 Sd6 29.Ke1 a5

Nic nie dawało 29...Wc2 wobec 30.Kd1 i białe mając w meczu dwa punkty przewagi  mogły sobie pozwolić na ewentualne powtórzenie ruchów.

30.e3 e5 31.gxf5 e4 32.fxe4 Sxe4 33.Gd2 a4

Nic nie dawało 33...Wc2 34.We2 a4 35.Kd1 Wc8 36.Wg2 Wf8 37.Wg4 Sdf6 38.Wf4 Wd8 39.Kc2 Wc8+ 40.Gc3 Sxc3 41.bxc3 Sd5 42.Wxa4 Sxe3+ 43.Kb3 Sxf5 44.Wf4 g6 45.a4 z przewagą Ananda.

34.Sf2 Sd6 35.Wg4

Silną możliwością była aktywizacja króla po 35.Ke2!? Wc2 (35...Sxf5?? 36.e4+-) 36.Sd1 Sf6 (36...Sxf5 37.Kd3 Wc8 38.e4+-) 37.Kd3 Wc5 38.Sc3 Wxf5 39.Sxa4 i białe mają wyraźną przewagę.

35...Sc4

W końcówce po 35...Sxf5 36.Wxa4 (36.Sd1!?) 36...Sdxe3 37.Gxe3 Sxe3 38.We4 białe miałyby dwa wolne pionki na skrzydle hetmańskim.

36.e4

36.Sd1! wyglądało silniej.

36...Sf6 37.Wg3 Sxb2 38.e5 Sd5

Nie było także ratunku po 38...We8 39.Gc3 Sc4 40.e6 Sd6 41.Sg4 Sfe4 42.Sh6+ Kf8 43.Gxg7+ Ke7 44.Wg4+-.

39.f6 Kf7

39...g6 40.Se4 Sc4 41.e6+- 

40.Se4 Sc4

40...Ke6 nie zmieniało sytuacji: 41.fxg7 (41.Sg5+!? Kxe5 42.f7+-) 41...Wg8 (41...Se7 42.Sg5+ Kf5 43.Wf3+ Kg6 44.Wf8 Kxg7 45.Se6+ Kg6 46.Wf6+) 42.Sf6 Sxf6 43.exf6 Sc4 44.Gc3 Sxa3 45.We3+ z wygraną białych.

41.fxg7

41.Wxg7+! było dokładniejsze 41...Ke6 42.f7 Sxd2 (42...Ke7 43.Gg5++-; 42...Se7 43.Gb4 Sxe5 44.f8H Wxf8 45.Wxe7+ Kd5 46.Sc3+ Kd4 47.Wxe5+-) 43.Sg5+ Kxe5 44.Wg8+-.

41...Kg8

Nie było szans na ratunek po 41...Wg8 42.Sd6+ Sxd6 43.exd6 Ke6 44.Gh6 Sf6 (44...Kxd6 45.Wf3 Se7 46.Wf8+-) 45.Wf3 Wb8 46.Kd1 Wd8 47.Kc2 Wb8 48.Gg5 Sd7 49.Ge7 Wc8+ 50.Kd2 Wg8 51.Gf8+-.

42.Wd3 Sdb6 43.Gh6

Wygrywało też proste 43.e6! Se5 (43...Kxg7 44.Wg3+ Kf8 45.Gb4+ Ke8 46.Wg8#) 44.Wd6 Sf3+ 45.Ke2 Sxd2 46.e7 Sxe4 (46...We8 47.Sf6++-) 47.Wd8+ itd.

43...Sxe5 44.Sf6+ Kf7 45.Wc3! Wxc3

45...Sbc4 46.g8H+ Wxg8 47.Sxg8 Kxg8 48.Gf4+- 

46.g8H+ Kxf6 47.Gg7+
i 1-0 wobec 47...Kf5 48.Hxh7+ Ke6 49.Hh6+ Kd5 50.Hxb6+-.