Partia 45

Obrona Nimzowitscha [E20]

Kramnik - Anand
Bonn 2008 (10 partia meczu o mistrzostwo świata)
[Jerzy Konikowski]

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.Sf3

Można i tak grać.

4...c5

Inne pozycje mogą powstać po 4...d5.

5.g3 cxd4 6.Sxd4 0-0 7.Gg2 d5 8.cxd5 Sxd5 9.Hb3 Ha5

Krótki przebieg miała partia błyskawiczna Kasparow-Kramnik, Moskwa 1998: 9...Hb6 10.Gxd5 exd5 11.Ge3 Gxc3+ 12.Hxc3 Hg6 13.0-0 Sc6 14.Wfc1 Gh3 15.Hc2 Sxd4 16.Gxd4 He6 17.f3 Wfe8 18.Kf2 Hh6 19.Hd3 We7 20.Wc2 Wae8 21.We1 Hh5 22.Kg1 Gf5 0-1.

10.Gd2 Sc6 11.Sxc6 bxc6 12.0-0 Gxc3 13.bxc3 Ga6 14.Wfd1 Hc5 15.e4 Gc4

W pojedynku Bacrot-Anand, Bastia 2001, grano: 15...Sb6 16.Ge3 Hh5 17.Wd6 Sc4 18.Wxc6 Sxe3 19.Wxa6? (19.fxe3!?) 19...Wab8 20.Ha4 Wb2 21.We1?? (Konieczne było 21.Hd4!) 21...He2!! 0-1.

16.Ha4 Sb6 17.Hb4 Hh5 18.We1

Prawdopodobnie nowinka. Dotychczas grano:

I. 18.Gf4 c5 19.Hb2 (Po 19.Ha5 e5 20.Ge3 Ge2 21.We1 Sc4 22.Ha6 Sxe3 23.Wxe2 Sxg2 24.Kxg2 Wad8 25.Wae1 Wd7 26.Hb5 Wfd8 27.Hxc5 f6 28.Hc4+ Hf7 29.Hxf7+ Kxf7 30.Wb1 Wc8 31.Wc2 Wc4 32.Wb4 Wc5 33.Kf1 a5 czarne uzyskały za pionka aktywną pozycję i partia zakończyła się poźniej remisem, Czeparinow-Carlsen, Rosja 2007.) 19...Wad8 20.Wd2 (20.Wxd8 Wxd8 21.f3 f5 22.exf5 Hxf5 23.We1 Hd5 24.Ha3 Hc6 25.Hxa7 Wa8 26.He7 Sd5 27.Hd6 Hxd6 28.Gxd6 Sxc3 29.Gxc5 Wxa2 30.Gf1 Gxf1 31.Kxf1 Kf7 1/2-1/2 Bacrot-Carlsen, Biel 2008) 20...e5 21.Ge3 Ge6 22.Wxd8 Wxd8 23.f3 Sc4 24.Hf2 h6 25.Gxc5 Wd2 26.Hf1 a5 27.a4 Hg5 28.He1 Wd3 29.Wd1 Hd8 30.Wxd3 Hxd3 31.f4 Sd2 32.Ge3 Sxe4 z równymi szansami, Feller-A.Sokolov, Pau 2008.

II. 18.Ge3 Ge2 19.Wd2 Wab8 20.Gxb6 axb6 21.Hd6 Gf3 22.Hxc6 Gxg2 23.Kxg2 He5 24.Hc4 Wfc8 25.Hd4 Ha5 26.Wb1 h6 27.Wb4 Hc5 28.Wd3 Hc7 29.a4 Wd8 30.He3 Wxd3 31.Hxd3 Wc8 32.Hb1 Hxc3 33.Wxb6 Wc4 34.Wb8+ Kh7 35.Wb7 f6 36.We7 Wb4 37.Ha2 Hc4 38.Hxc4 Wxc4 39.a5 Wa4 40.Wxe6 Wxa5 41.Wd6 Wa4 42.Kf3 Wa3+ 43.Ke2 h5 i czarne ostatecznie uratowały wieżówkę, Kasparow-Anand, Wijk aan Zee 2000.

18...c5 19.Ha5 Wfc8 20.Ge3 Ge2 21.Gf4 e5 22.Ge3 Gg4?

Poważny błąd, być może że decydujący. Czarny goniec nie powinien opuszczać diagonali a6-f1. Według Kramnika najsilniejsze było teraz 22...f6! 

23.Ha6! f6

Szybko przegrywa, ale co można było czarnym polecić? Po 23...Ge6 24.Gf1 f6 25.a4 Hf7 26.Wab1 Wab8 27.Wb5 Sc4 28.Web1 Wxb5 29.Wxb5 Sxe3 30.fxe3 z groźbą Gf1-c4 pozycja Ananda byłaby bez perspektyw na ratunek.

24.a4 Hf7 25.Gf1 Ge6 26.Wab1 c4

Nie było czasu na odejście królem: 26...Kh8 27.a5 Sc4 28.Wb7 Hg8 29.Gh6! gxh6 30.Gxc4 We8 31.Gd5+-.

27.a5 Sa4

Nie polepszało losu czarnych 27...Sd7 28.Wb7 Sb8 29.Wxf7 Sxa6 30.Wxa7+-.

28.Wb7 He8 29.Hd6 1-0