Partia 48

Obrona słowiańska [D45]

Krasenkow - C.Balogh
Warszawa (Memoriał Najdorfa) 2008
[Jerzy Konikowski]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 e6 5.Sf3 a6

Grywa się normalnie 5...Sbd7. Ruch w partii prowadzi do wariantu mołdawskiego i ma coraz więcej zwolenników.

6.c5

Zamyka pozycję na skrzydle hetmańskim z przewagą przestrzenną. Ale najczęściej stosuje się w praktyce wyczekujące posunięcie 6.Hc2.

6...b6

Czarne dążą do natychmiastowego wyjaśnienia sytuacji na lewej stronie. Często gra się najpierw 6...Sbd7, aby przygotować akcję w tej części szachownicy.

7.cxb6 Sbd7 8.Gd3 c5 9.0-0 Hxb6 10.Gd2

Białe dążą do szybkiego zakończenia rozwoju i są za nawet gotowe oddać pionka na b2. Innym planem jest ustawienie gońca na b2. Zobaczmy: 10.b3 cxd4 11.exd4 Gd6 12.Gb2 0-0 (Po 12...Hb8 13.He2 Gb7 14.Wfe1 0-0 15.Se5 Wc8 16.Sa4 Gxe5 17.dxe5 Se4 18.Gd4 a5 19.He3 białe uzyskały atakujące perspektywy na skrzydle królewskim, Avrukh-Libiszewski, Benidorm 2008.) 13.He2 Gb7 14.Sa4 Ha7 15.Se5 Wfc8 16.Wac1 Gf8 17.Sxd7 Sxd7 18.Wc2 Wxc2 19.Hxc2 Sf6 20.Sc5 Wc8 21.b4 a5 22.Ha4 Se4 23.Wc1 Ga8 24.a3 z przewagą białych, Koneru-Cramling, Krasnoturinsk 2008.

10...cxd4

Stabilizuje sytuację w centrum. Napewno niegodne polecenia jest 10...Hxb2 wobec 11.Wb1 Ha3 12.Wb3 Ha5 13.Sxd5 Hd8 14.Sxf6+ Sxf6 15.Gc3 Gd7 16.Hb1 z przewagą białych. Ale na uwagę zasługuje trzymanie napięcia po 10...Gd6 np. 11.Sa4 Hb8 12.Wc1 (12.dxc5!?) 12...c4 13.Gb1 0-0 14.Sc3 Hxb2 15.e4 dxe4 16.Sxe4 Ge7 17.Se5 Sxe5 18.Gc3 Hb5 19.dxe5 Sxe4 20.Gxe4 Gb7 21.Wb1 Gxe4 22.Wxb5 axb5 23.Hd7 b4 24.Gd4 Wfe8 25.We1 Gd5 26.f4 Gf8 i czarne uzyskały wygraną pozycję, Neiman-Libiszewski, Francja 2007.

11.exd4

Krasenkow grał także w swej praktyce 11.Sa4.

11...Gd6 12.We1 0-0 13.Wc1 Gb7 14.b4!

Walka o przewagę przestrzeni na lewej flance.

14...Se4

Czarne szukają kontrgrę w centrum. Oczywiście wzięcie pionka z miejsca przegrywa: 14...Gxb4?? 15.Sa4 Ha5 16.Gxb4 Hxb4 17.Wb1 ze zdobyciem gońca b7.

15.Sa4

Teraz skoczek znajdzie ważną placówkę na c5.

15...Ha7 16.Sc5 Sdf6 17.Se5

Skoczki zajmuja dominujące pozycje w centrum.

17...a5 18.a3 axb4 19.axb4 Wfc8 20.Ge3 Hb8 21.Gf4 Wa2 22.We2 Wxe2 23.Hxe2 g5

Bardzo zobowiązujący ruch, ponieważ osłabia królewską ochronę. Solidniejsze było na pewno wyczekujące 23...Ga8!? 

24.Gg3 Sxg3 25.hxg3 Gxe5 26.dxe5 Se4 27.Gxe4 dxe4 28.He3 h6 29.b5!

Wolny pionek stwarza duże niebezpieczeństwo.

29...Hc7

Po 29...Ga8 30.Sd7 Wxc1+ 31.Hxc1 Hb7 32.Sf6+ Kg7 33.Hc5 e3 34.f3 wygrana białych byłaby tylko kwestią czasu.

30.Hd4 Hb6 31.Hc4 Gd5 32.Hb4 Kg7?

Czarne do tej pory dzielnie się broniły, ale w tym krytycznym momencie nie wykorzystały możliwości pozbycia się słabego pionka e4 i uaktywnienie gońca. Konieczne było 32...e3! 33.fxe3 Wb8 34.Wb1 Wc8 35.Sd7 Hxe3+ 36.Kh2 He2 37.Sf6+ Kg7 38.Wb2 Hxe5 39.Wf2 He3 (39...Wc3 40.Se8+ Kg8 41.Sf6+ i białe nie mają nic lepszego od zadowolenia się wiecznym szachem) 40.Sh5+ Kg8 (40...Kg6?? 41.Wf6+ Kxh5 42.g4+ Kh4 43.Wxh6#) 41.Sf6+ Kg7 (41...Kh8?? 42.Hb1+-) 42.Sh5+ Kg8 i białe musiałyby się pogodzić remisem.

33.Kh2 Wc7 34.Wc2 Wa7 35.Wb2 Wa8 36.Sd7 Hc7 37.He7! Hd8 38.Hd6 Wc8 39.Sb6 Hxd6?

Lekkomyślnie stwarza przeciwnikowi drugiego wolniaka. Jeszcze po 39...Wb8!? można było utrudnić białym realizację przewagi.

40.exd6 Wd8 41.d7! Kf6 42.g4 Ke7 43.Wc2 Gb3 44.Wc7 Kd6 45.Wa7 Gd5 46.Sc8+ Kc5 47.b6 f5 48.gxf5 exf5 49.Wa5+!
i 1-0 wobec 49...Kc6 50.Wxd5! Kxd5 51.b7 i pionek dochodzi do pola przemiany.