Partia 55

Partia katalońska [E04]

Fridman - Bartel 
Drezno 2008
[Jerzy Konikowski]

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Gg2 dxc4 5.Sf3 Gb4+ 6.Gd2 a5 7.Hc2 Sc6 8.Hxc4 Hd5 9.Hd3 0-0 10.Sc3 Hh5 11.h3

Grywa się też 11.a3 w celu zmuszenia gońca do natychmiastowej deklaracji: 11...Gxc3 (11...Ge7 12.h3 Wd8 13.g4 Hg6 14.Hxg6 hxg6 15.e3 a4 16.Wd1 Sa5 17.Gc1 Gd7 18.e4 b5 19.Se5 Ge8 20.0-0 Wab8 21.Sa2 c5 22.dxc5 Gxc5 23.Gd2 Sc6 24.Gc3 Sxe5 25.Gxe5 Wbc8= Rombaldoni-Brunello, Martina Franca 2007) 12.Gxc3 Wd8 13.Hc2 Hf5 14.Wc1 Hxc2 15.Wxc2 Gd7 16.Gd2 Ge8 17.0-0 Se4 ze skomplikowaną pozycją, C.Hansen-Andersson, Hinnerup 1995.

11...Wd8 12.a3

Niewykluczone, że akurat w tej pozycji to nowinka. W znanej mi partii Atalik-Speelman, Niemcy 2000, grano 12.g4 Hg6 13.Hxg6 hxg6 14.e3 a4 15.a3 Gf8 16.Wd1 Sa5 17.g5 Sd7 18.h4 Sb3 19.Se4 b6 20.Gc3 Gb7 21.Sfd2 Sxd2 22.Wxd2 Gd5 23.f4 Wab8 24.Sg3 Gxg2 25.Wxg2 b5 26.h5 b4 27.axb4 Gxb4 28.Gxb4 Wxb4 29.hxg6 fxg6 30.Wgh2 Wdb8 31.Wh8+ Kf7 32.Wxb8 Wxb8 33.Wh2 Wb3 34.Wc2 Wxe3+ 35.Se2 Sb6 36.Wxc7+ Kf8 37.Wc3 Wxc3 38.Sxc3 Ke7 i partia zakończyła się ostatecznie remisem.

12...Gxc3 13.bxc3 Hg6 14.Hxg6 hxg6 15.Gg5 Wd7 16.0-0 Se4 17.Wac1 Sxg5 18.Sxg5 Se7 19.e3 Wb8 20.Wb1 b6 21.c4 Wd8 22.Wfc1 Gd7 23.Se4 Gc6 24.Sc3 Gxg2 25.Kxg2 Sf5 26.Wc2 Kf8 27.g4 Sd6 28.Sa4

Białe mają przewagę pozycyjną na skrzydle hetmańskim. Ich celem jest przeforsowanie w odpowiednim momencie ruchu c4-c5.

28...Ke8 29.Kf3 Wdc8 30.Wbb2 b5 31.cxb5 Wxb5 32.Wa2!?

Wymiana wież ułatwiłaby tylko obronę czarnych.

32...Kd8 33.Sc5 Wcb8 34.Sd3 g5 35.Se5

Silną alternatywą było z miejsca 35.a4!? 

35...Wa8 36.a4 Wb6 37.Wc5 f6 38.Sc6+ Kd7 39.Sxa5

Ale nie 39.Wxa5? Wh8! 40.d5 Sc4 z doskonałą pozycją czarnych.

39...Wba6?

Ten błąd dał białym jasną przewagę. Prawidłowe było 39...Wb4! i białym byłoby trudno wzmocnić pozycję bez oddania pionka a4.

40.Sb3 Wxa4 41.Wxa4 Wxa4 42.Wxg5!

W ten sposób białe wygrały pionka i przeszły do wygranej końcówki skoczkowej.

42...fxg5 43.Sc5+ Ke7 44.Sxa4 Sf7 45.Ke4 Sd6+ 46.Kd3 Sf7 47.Sc5 e5 48.d5 Sd6 49.f3

49.e4!? było - z groźbą Sc5-e6 - na pewno silniejsze.

49...g6 50.Kc3 Sc8 51.e4 c6 52.dxc6 Sa7 53.Kc4 Sxc6 54.Kd5 Sd4 55.Sd3 Sxf3 56.Sxe5 Sg1 57.h4!

Prawdopodobnie ten ruch uszedł uwadze czarnym, które liczyły na 57.Sxg6+ Kf6 58.Se5 Sxh3 itd.

57...gxh4

Po 57...Kf6 nastąpi 58.h5! gxh5 59.gxh5 Se2 60.Sg4+ Kf7 61.Ke5 Sg3 62.h6 Kg6 63.Kd5 Kf7 64.e5 Sf5 65.e6+ Kg6 66.Kc6 z decydującą groźbą Kc6-d7.

58.Sxg6+ Kf6 59.Sxh4 Kg5 60.e5! Se2 61.Sg2 Sc3+ 62.Kd4

62.Kc5!? Se4+ 63.Kd4 Sd2 64.Se3+- 

62...Sb5+ 63.Kc5 Kxg4

Przegrywało też 63...Sc7 64.Se3 Se8 65.Kd5 Kf4 66.Kd4 Sg7 67.Sf5! Se6+ (67...Sxf5+ 68.gxf5 Kxf5 69.Kd5+-) 68.Kd5 Sc7+ 69.Kc6 Se8 70.e6 Kxg4 71.Sd6 Sf6 (71...Sg7 72.e7 Kg5 73.Kd7 Kg6 74.Sb5 Kf6 75.Sd4 Kf7 76.Se6! Se8 77.Sg5++-) 72.e7 Kf4 (72...Kg5 73.Se4+!+-) 73.Sc4 Kf5 74.Kd6 Kg6 75.Ke6 Se8 76.Sd6 Sf6 77.Se4 Se8 78.Kd7 Sg7 79.Sc5 Kf5 80.Se6! z wygraną białych.

64.e6!

64.Kxb5? Kf5= 

64...Sc7 65.e7 Kf5

65...Se8 66.Kc6 Kf3 67.Se1+ Ke4 68.Kd7 Sf6+ 69.Kd8 Ke5 70.Sg2 Kf5 71.Se3+ Ke4 (71...Kg5 72.Sd5+-) 72.Sg4+- 

66.Kd6 Se8+ 67.Kd7 Sg7

67...Sf6+ 68.Kd8 Ke6 69.Se3 Kf7 70.Sg4+- 

68.Se3+ Ke5 69.Sc4+ Kf6 70.Sd6 Ke5 71.Sf7+

Wygrywało też 71.Sb5!? Ke4 72.Sc7 Ke5 73.Se6 Sh5 74.Kd8 Sf6 75.Sf8 Kd4 76.Sd7+-.

71...Kf5 72.Sd6+ Ke5

72...Kg5 73.Sb5 Kf5 74.Sd4+ Ke5 75.Se6 Sh5 76.Kd8 Sf6 77.Sf8 Kd6 78.Sh7+- 

73.Sb7

73.Sb5!? Kf6 74.Sd4 Kf7 75.Se6+- 

73...Kf5 74.Sc5

74.Sd6+!? Kg6 75.Sb5 Kf6 76.Sd4 Ke5 77.Se6 Sh5 78.Kd8 Sf6 79.Sf8 Kf5 80.Sd7+- 

74...Sh5 75.Ke8 Kg6 76.Se6

76.Kd8!? Sg7 77.Kd7 Kf5 78.Se6+- 

76...Kf6

76...Sf6+ 77.Kd8 Kf7 78.Sd4 Se8 79.Sf5 Sf6 80.Sd6+ Kg6 (80...Ke6 81.Se8 Sg4 82.Sc7++-) 81.Sc4 Kh6 82.Sb6 Kg5 83.Sd7+- 

77.Kf8 1-0