Partia 20

Obrona Grünfelda [D78]

Wojtaszek - Sasikiran
Warszawa 2009
[Jerzy Konikowski]

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3

Można i tak, choć najpopularniejsze jest 3.Sc3.

3...c6

Bardziej elastyczne jest 3...Gg7, aby potem mieć więcej możliwości do wyboru.

4.Sf3 Gg7 5.Gg2 0-0 6.0-0 d5

Grywa się też 6...d6 z przejściem do pewnych wariantów w obronie królewsko-indyjskiej.

7.Hb3

Do głównego wariantu prowadzi 7.cxd5 cxd5 8.Sc3 Sc6 9.Se5 itd.

7...Hb6 8.Sc3 Wd8 9.c5 Ha6?!

Ruch pozbawiony logiki, ponieważ hetman zostanie na pewien czas wyłączony z gry. Dlatego teoria słusznie poleca w tym miejscu 9...Hxb3 10.axb3 Sa6 (10...Se4 11.e3 Sa6 12.Wd1 e5 13.Se1 Sc7 14.f3 exd4 15.exd4 Sf6 16.b4 Sfe8 17.Gf1 Gd7 18.Ge3 Gf6 19.g4 Sg7 20.Sc2 Sge6 21.f4 We8 22.Kf2 h5 23.h3 hxg4 24.hxg4 Kg7= Sapis-Svenn, Göteborg 1989) 11.Gf4 Se8 12.h3 z remisem, Awruch-Roiz, Maalot-Tarshiha 2008.

10.Gf4 Gg4 11.Se5 Ge6

Oczywiście pionek był zatruty: 11...Gxe2?? 12.Sxe2 Hxe2 13.Hxb7 Sbd7 14.Sxc6 We8 15.Wfe1 Hd3 16.Sxe7+ z wygraną białych.

12.Sd3 Se8?

Obrona przed ewentualnym Gf4-c7, ale niepotrzebnie. Należało kontynuować rozwój skrzydła hetmańskiego po 12...Sbd7! i teraz po 13.Gc7 Wdc8 14.Sb4 Hc4 nic złego czarnym się nie dzieje.

13.Sb4 Ha5 14.Wfd1 Sd7?

Tym razem ten normalny rozwijający ruch jest słaby i umożliwia białym przeprowadzenie kombinacji, obliczonej na logicznej ocenie pozycji. Należało grać 14...Sa6! po czym bicie na d5 byłoby nierealne.

15.Sbxd5! cxd5 16.Sxd5 Gxd5 17.Gxd5 e5

Jeśli 17...e6 to oczywiście 18.Gxb7 z przewagą materialną białych.

18.Gg5 exd4?

Błąd w ostrej pozycji dający białym możliwość przejęcia inicjatywy. Konieczne było 18...Gf6! np. 19.Gxf7+ Kh8 20.Gxf6+ Sexf6 i piłka byłaby jeszcze w grze. 

19.Gxd8 Hxd8 20.Gxf7+ Kh8 21.Wac1

Białe mają jasną przewagę i pewnie zdążają do celu.

21...Hc7 22.Gd5 Wb8 23.e3!

W celu otwarcia linii i uaktywnienia wieży d1.

23...dxe3 24.Hxe3 Se5

Także po 24...Gxb2 25.Wb1 Ge5 (25...Gf6 26.Wxb7 Wxb7 27.Hxe8+ Kg7 28.Gxb7 Hxb7 29.Wxd7+ z wygraną) 26.f4 (Alternatywą było 26.Wxb7 Wxb7 27.c6 Wb5 28.cxd7 Sf6 29.Gc4 Wb8 30.d8H+ Wxd8 31.Wxd8+ Hxd8 32.Hxe5 z pionkiem więcej.) 26...Gg7 27.Wxb7 Wxb7 28.Hxe8+ Sf8 29.Gxb7 Hxb7 30.c6 Hb6+ 31.Kg2 Hb2+ 32.Kh1 Hc2 33.We1 pozycja czarnych na dłuższą metę byłaby nie do uratowania.

25.b4 Sf6 26.Gg2 Wf8 27.Wc2 h5 28.b5 Kh7 29.h3 We8 30.Hd4 Sf7 31.Hf4 We5

Po wymianie hetmanów białym byłoby jeszcze łatwiej zrealizować przewagę.

32.c6! g5

Przegrywało też 32...bxc6 33.bxc6 We7 34.Hxc7 Wxc7 35.Wb2 Wc8 36.Wdb1 Sd6 37.Wb8 Wc7 38.Wd8 Sde8 39.Wb7 itd.

33.Hc4 b6 34.We2

Jeszcze silniejsze było 34.Wd7! Sxd7 35.Hxf7 We1+ 36.Kh2 Wd1 37.Ge4+ Kh8 38.Gf5+-.

34...Wc5

34...Wxe2 35.Hxe2 Gf8 36.He6 Kg7 37.Gd5 Sxd5 38.Wxd5 Gd6 39.Wf5+- 

35.Hd3+ Kg8

Po 35...Kh6 wygrywało 36.We6! 

36.We6 We5 37.Wxf6!

Efektowne zakończenie ciekawej partii.

37...Gxf6 38.Hg6+ Gg7 39.Wd7 We1+ 40.Kh2 1-0