Partia 7

Obrona sycylijska [B84]

Carlsen - Griszuk 
Linares 2009
[Jerzy Konikowski]

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Ge2 e6

Najczęstszą spotykaną w praktyce turniejowej odpowiedzią jest 6...e5.

7.0-0 Ge7 8.a4

Aby nie dopuścić do b7-b5. Częściej grywa się 8.f4.

8...Sc6 9.Ge3 0-0 10.f4 Hc7 11.Kh1 We8 12.Gf3 Gf8

Teoria poleca w tym miejscu 12...Wb8!? np. 13.g4 Sd7 14.g5 b6 15.Gg2 Gb7 16.Hg4 Gf8 17.f5 exf5 18.Hxf5 Sde5 19.Sd5 Hd8 20.Sb3 Se7 (Na uwagę zasługuje plan po 20...Gc8!? 21.Hf2 b5 22.axb5 axb5 z następnym Gc8-e6.) 21.Hf4 Wc8 22.Sd4 Sxd5 23.exd5 Hd7 24.b3 g6 (24...b5!?; 24...Sg6!?) 25.c4 z minimalną przewagą białych, Swidler-Kasparow, Linares 1998. Partia zakończyła się ostatecznie remisem. Na uwagę zasługuje też 12...Sa5 13.He1 Sc4 14.Gc1 e5 15.Sde2 d5!? itd.

13.Hd2

Inne możliwości białych:

I. 13.Gf2 Sxd4 (13...Gd7 14.Sb3 b6 15.Gh4 Ge7=) 14.Hxd4 e5 15.Hd2 exf4 16.Gd4 Ge7 17.Hxf4 Ge6 18.Hg3 Wad8 19.Ge2 Kh8 20.Gd3 Ha5 21.Sd5 Gxd5 22.Gc3 Hxc3 23.bxc3 Gxe4 24.Gxe4 Sxe4 25.Hd3 Gf6 26.Wf4 Sc5 ze skomplikowaną pozycją. Partia zakończyła się później remisem, Kajumow-Magerramow, ZSSR 1979.

II. 13.g4 Sxd4 14.Gxd4 e5 15.Gg1 exf4 16.g5 Sd7 17.Sd5 Hd8 18.Gg2 We5 19.Wxf4 Wxg5 20.Hd2 Se5 21.Gb6 Hd7 22.Waf1 h6 23.a5 Hc6 24.Hf2 Sg4 25.Hd2 Se5 26.Hf2 Sg4 z remisem, Geller-A.Sokolow, Soczi 1983.

13...Wb8

Czarne mają do dyspozycji jeszcze inne plany:

I. 13...Sa5 14.Hf2 Sc4 15.Gc1 e5 16.Sde2 d5! 17.fxe5 (17.exd5? e4-+; 17.Sxd5? Sxd5 18.exd5 e4 19.Gh5 g6-+) 17...Sxe5 18.Gf4 dxe4 19.Sxe4 Sd5 (19...Hxc2!? 20.Sxf6+ gxf6 21.Gxe5 Wxe5 22.Hh4 Wxe2 23.Wac1 Hxb2 24.Wxc8 We8 25.Wc7=) 20.Gg3 Hxc2 21.Gh5 g6 22.Gxe5 Gf5 23.Sf6+ Sxf6 24.Gxf6 gxh5 25.Hxf5 Wxe2 26.Hxh5 Wae8=.

II. 13...Sxd4 14.Gxd4 (14.Hxd4 e5 15.Hd2 exf4 16.Gxf4 Ge6=) 14...e5 15.Gg1 Ge6 16.a5 exf4 17.Hxf4 Sd7 18.Sd5 (18.Gd4 Se5=) 18...Gxd5 19.exd5 Se5 20.c3 g6 21.Gb6 Hd7 22.Gd1 He7 23.Gc2 Gg7 i czarne mają dobre kontrszanse, Large-Suba, Oviedo 1992.

14.Hf2 e5 15.fxe5

Można jeszcze trzymać napięcie po 15.Sde2 b5 (15...exf4 16.Gb6 He7 17.Sxf4 Ge6 18.Wad1 g6 19.Hd2 Se5 20.Ge2 Wbc8 21.Gf2 h6 22.h3 Wc6 23.Gh4 g5 24.Sxe6 Hxe6 25.Gg3 Sc4 26.Hd4 Gg7 27.Gxc4 Wxc4 28.Hxd6 Hxd6 1/2-1/2 Adams-Anand, Linares 2005) 16.axb5 axb5 17.f5 Sb4 18.Sg3 Sxc2 19.Gg5 Sxa1 20.Gxf6 Hc5 21.Hd2 Sb3 22.Hg5 h6 23.Hg4 g6 24.Sd5 Sd4 25.Gg5 Hxd5 (25...Gg7!?) 26.exd5 Gxf5 27.Sxf5 gxf5 28.Hh5 hxg5 29.Ge4 Gg7 z ostrą pozycją, Jakowenko-Rublewski, Rosja 2008.

15...dxe5 16.Sb3 Sb4 17.Ga7 Wa8 18.Gb6 He7 19.Wad1 Ge6

Dobrze wygląda dla czarnych wariant po 19...Gg4!? 20.Gxg4 Sxg4 21.Hg3 (21.Hf5 Hf6 22.Hxg4 Hxb6 23.Wd7 We7=) 21...Sf6 22.Gc5 He6 23.Gxf8 Kxf8 z mniej więcej równymi szansami.

20.Sd5 Gxd5 21.exd5 e4 22.d6!

Wolny pionek wkracza do akcji.

22...He6 23.Sc5 Hf5 24.Ge2 Hxf2 25.Wxf2 Sbd5

Nie ma czasu na bicie pionka 25...Sxc2 wobec 26.Wxf6! gxf6 27.d7 Web8 28.Sxe4 Ge7 29.Gf3 Sb4 30.Sd6 Sc6 31.Gxc6 bxc6 32.Sf5 Gd8 33.Gxd8 Wxd8 34.Se7+ Kg7 35.Sxc6 f5 36.b4 Kf6 37.Wd6+ Kg5 38.Sxd8 Wxd8 39.b5 Kf4 40.bxa6 Ke5 41.Wd1 Ke6 42.a7 Ke7 43.g3 z wygraną końcówką białych.

26.a5 Sxb6

Niedobre byłoby 26...Gxd6? wobec 27.Wxf6! Gxc5 28.Wxd5 gxf6 29.Wxc5+-.

27.axb6 Wab8?

Trudno było przewidzieć skutki tego posunięcia. Po prawidłowym 27...Wec8! czarne powinny obronić swoją pozycję.

28.Wxf6!

Oto niespodzianka!

28...gxf6 29.Sd7 f5 30.c4!

Magnus słusznie zrezygnował z bicia na b8 i postanowił wykorzystać siłę swych pionków na skrzydle hetmańskim.

30...a5

Lub 30...Gg7 31.Sxb8 Wxb8 32.c5 Gxb2 33.Gxa6! Ga3 34.Wd5 e3 35.d7 Wd8 36.Kg1 Gxc5 37.Wxc5 Wxd7 38.Ge2+-.

31.c5 Gg7??

A to już forsownie przegrywa. Można było jeszcze po 31...Kg7!? stawić opór.

32.Sxb8 Wxb8 33.Ga6!

Ofiara gońca w celu uruchomienia swych pionków.

33...Gf6

33...bxa6 34.c6+- 

34.Gxb7! Wxb7 35.c6 Wxb6 36.Wc1 Gxb2 37.d7
1-0. Po 37...Gf6 38.c7 białe łatwo wygrywają. Piękna partia na temat siły wolnych pionków!