Partia 12

Obrona Nimzowitscha [E21]

Wojtaszek - Hracek
Aix-les-Bains 2011
[Jerzy Konikowski]

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.Sf3 c5 5.g3 cxd4 6.Sxd4 Se4

Ten manewr prowadzi do skomplikowanej gry. Można tego oczywiście uniknąć po 6...0-0 co też częściej spotyka się w praktyce turniejowej.

7.Hc2

Wojtaszek wybrał tym razem inną taktykę gry po nieudanym doświadczeniu z Akopjanem (Lugo 2007), gdzie po 7.Hd3 Gxc3+ (7...Sxc3 8.bxc3 Ge7 9.Gg2 0-0 10.0-0 Sa6 11.Wd1 Sc5 12.He3 d6 13.Ga3 Gd7 14.Wab1 Wb8 15.Gxc5 dxc5 16.Sb5 a6 17.Sd6 Hc7 18.Hf4 Ga4 19.Wd2 i teraz Hracek przeciwko P.Nielsenowi, Niemcy 2007,  prosto wygrywał po 19...e5! 20.Hxe5 Wfd8-+) 8.bxc3 Sc5 9.Hd2 b6 10.Sb5 0-0 11.Sd6 Gb7 12.f3 Gc6 13.Ga3 Sba6 14.Gg2 f5 15.0-0 Hf6 16.e4 fxe4 17.fxe4 Hg6 18.Hd4 Hg5 19.Wxf8+ Wxf8 20.Gc1 Hg6 21.Gf4 Sa4 22.Wf1 S6c5 23.Ge5 Wxf1+ 24.Kxf1 Sb2 25.Sc8 Hh5 26.Kg1 Hd1+ 27.Hxd1 Sxd1 28.Sxa7 Gxe4 29.Gxe4 Sxe4 30.Sc8 Sd2 31.Gd4 Sxc4 32.Sxb6 Sxb6 33.Gxb6 Sxc3 uzyskał przegraną końcówkę. 

7...Ha5

Według teorii najsilniejsze. Nie poleca się 7...Sxc3 8.bxc3 Ge7 9.Gg2 Hc7 10.Sb5 Hxc4 11.Hb3 Hxb3 12.axb3 Sa6 13.Wxa6 bxa6 14.Sc7+ Kd8 15.Sxa8 d5 16.Gf4 g5 17.Ge5 f6 18.Gb8 Gb7 19.Sc7 Kd7 20.Sxe6 Wxb8 21.Sd4 Gc5 22.Kd2 z korzystniejszą końcówką białych, co wystarczyło do późniejszego zwycięstwa, Stocek-Cifka, Zdar nad Sazavou 2008.

8.Gg2 Sxc3 9.0-0 Sc6

Najlepsze. Nie zdało egzaminu 9...Sxe2+ 10.Hxe2 Sc6 11.Sb3 Hd8 (11...Ha6!?) 12.Gxc6 bxc6 13.c5 Ga5 14.Hg4 0-0?? (Konieczne było 14...Kf8!) 15.Sxa5 Hxa5 16.Gh6 g6 17.Hd4 f6 18.Gxf8 Kxf8 19.Hxf6+ i białe wygrały, Stocek-Tan, King of Prussia 2010.

10.bxc3 Gxc3 11.Sb3 Sd4?

Czarne nie wykazały się dobrą znajomością wariantu. Ruch w partii jest niedokładnością i jest przyczyną ich dalszych problemów. Jak należy bronić tę pozycję pokazał Gaszmimow przeciwko Radjabowowi na turnieju w Eliście, gdzie nastąpiło 11...He5! i po dalszym 12.Gf4 Hf6 13.Wab1 Ge5 14.e3 Gxf4 15.exf4 0-0 16.Sc5 d5 17.Sxb7 Gxb7 18.Wxb7 Sa5 19.Wc7 Sxc4 20.Wxc4 dxc4 21.Gxa8 Wxa8 22.Hxc4 g6 23.Hc7 Hd4 24.Wb1 uzgodniono remis.

12.Sxd4 Gxd4 13.Wb1 0-0 14.Wd1!

Tylko tak białe mogą walczyć o inicjatywę. Po 14.Gxb7 Gxb7 15.Wxb7 d6 powstaje równa pozycja.

14...Gc5 15.Wb5 Hc7 16.Gf4 e5 17.Wxc5!

Białe chcą atakować bastion królewski przeciwnika i dlatego ofiara jakości jest uwerturą do tego celu.

17...Hxc5 18.Wd5 Hb4 19.Gxe5 We8 20.Ge4

Wszystkie figury Wojtaszka są już przygotowane do ataku. Para gońców jest bezpośrednio skierowana przeciwko czarnemu monarsze: grozi już bicie na h7. Tymczasem czarne nie zakończyły jeszcze rozwoju swego skrzydła hetmańskiego. Partia jest pouczającym przykładem, że w szachach często przewaga materialna nie jest gwarancją sukcesu. Istotniejszy jest rozwój i dynamika sił. 

20...h6

Po 20...g6 nastąpi podobnie jak w partii 21.Gd6 He1+ 22.Kg2 We6 23.Wd1 Ha5 24.c5 Ha6 25.e3 z inicjatywą białych. Nieszczęście czarnych polega na niemożliwości wprowadzenia do gry figur na lewym skrzydle.

21.Gd6 He1+ 22.Kg2 a5 23.Wf5 Wa6

Czarna wieża wkroczyła wreszcie da akcji, ale to jest już bez większego znaczenia.

24.c5 We6 25.Gd5! Ha1?

Przyśpiesza bieg wydarzeń i ułatwia białym tylko zadanie. Jedynie po 25...Hxe2 można było jeszcze przedłużyć grę, np. 26.Hxe2 Wxe2 27.Wxf7 Kh7 28.Wf8 Wa8 29.Kf3 We1 30.Ge4+ Wxe4 (30...g6 31.Ge5+-) 31.Kxe4 b6 32.Wxc8! Wxc8 33.cxb6 i pozycja czarnych nadaje się do poddania.

26.Gxe6 dxe6 27.Ge5
i 1-0 wobec 27...He1 28.Wf4 Wc6 (28...Gd7 29.Gc3+-) 29.Wg4 g5 30.Hd3 z szybkim matem.