Partia 2

Obrona sycylijska [B92]

Świercz - Yilmaz
Moskwa 2012
[Jerzy Konikowski]

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Ge2 e5 7.Sb3 Ge7 8.0-0 0-0 9.We1

Dziwi mnie wybór tego mało aktywnego wariantu, który nie cieszy się dobrą reputacją. Kto polecił grać go Darkowi? Pisałem już wielokrotnie, że Świercz gra świetnie dynamiczne pozycje, natomiast w sytuacjach o charakterze pozycyjnym ma często duże problemy ze znalezieniem właściwych rozwiązań. Ta partia jest tego przykładem. Jeszcze jedna rzecz mnie zaniepokoiła, że ten wariant stosuje kilka młodych osób w Polsce. W tej pozycji silniejsze są dwie kontynuacje: 9.Kh1 i 9.Ge3.

9...Ge6 10.Gf3 Sbd7 11.a4 Hb8!?

"Świeża" idea. Częściej spotyka się w praktyce turniejowej:

11...Hc7 12.Sd2 (12.a5 Wfd8 13.Ge3 b5 14.axb6 Sxb6 15.Sa5 Sc4 16.Sxc4 Hxc4 17.Sd5 Sxd5 18.exd5 Gf5 19.c3 Hb5 20.b3 Gg6 21.Wa4 Wdb8 22.Wb4 Ha5 23.Wxb8+ Wxb8 24.b4 Hc7 25.Hd2 a5 26.Wa1 axb4 27.cxb4 Hc4 28.Wa4 f5 ze znakomitą pozycją czarnych. Dodatkowo białe mają słabego pionka na b4, Szczepkowska-Horowska-Nadig, Ningbo 2009) 12...Wfc8 13.Sf1 Wab8 14.Se3 b5 15.axb5 axb5 16.We2 Gf8 17.Scd5 Hb7 18.Wd2 Wa8 19.Wb1 g6 20.He2 Ha7 21.Wd1 Gxd5 22.exd5 h5 23.Hxb5 e4 24.Ge2 Se5 25.Gf1 Wcb8 26.He2 Gh6 27.Gd2 Ha2 28.b3 Wc8 29.c4 Sd3 30.Wa1 Hb2 31.Wdb1 He5 32.Wxa8 Wxa8 33.h3 h4 34.Sd1 Sf4 35.Gxf4 Gxf4 36.Se3 Sh5 37.Hb2 Hg5 38.Hd4 f5 39.c5 Ge5 40.Hd1 Hf4 41.Gc4 Hh2+ 42.Kf1 Sf4 43.f3 exf3 44.gxf3 Hxh3+ 45.Kf2 Hg3+ 46.Kf1 Sh3 0-1 Leks-Lewicki, Kraków 2011.

11...Wc8 12.Sd2 (12.a5 h6 13.h3 Hc7 14.Ge3 Wfd8 15.Sd2 Sh7 16.Sf1 Gg5 17.We2 g6 18.Wd2 Gxe3 19.Sxe3 Sdf6 20.h4 h5 21.He2 Kg7 22.Scd1 Hc6 23.Hd3 Se8 24.b3 Hc5 25.c4 Shf6 26.Sc3 b5 27.axb6 Hxb6 28.Gd1 Sc7 29.Gc2 a5 30.Wad1 Sa6 31.Sa4 Hb7 32.Hc3 Sb4 33.Wxd6 Wxd6 34.Wxd6 Sxc2 35.Hxc2 Hxe4 36.Hxe4 Sxe4 ze skomplikowaną pozycją. Ostatecznie zadecydowała siła gry i białe partię później wygrały, Zawadzka-Kądziołka, Bogatynia 2009.) 12...Ha5 13.Sf1 b5 14.Se3 b4 15.Scd5 Gxd5 16.exd5 g6 17.g3 Se8 18.b3 Sb6 19.Gb2 f5 20.Wc1 Gf6 21.Ge2 e4 22.Gxf6 Sxf6 23.Sc4 Sxc4 24.Gxc4 Sg4 25.Hd4 Se5 26.Ge2 Hc5 27.Hd2 a5 28.Kg2 Wc7 29.f4 exf3+ 30.Gxf3 Hc3 31.Hf2 Wfc8 32.Ge2 Hc5 33.Wf1 Hxf2+ 34.Wxf2 Wxc2 z wygraną czarnych, Leks-Duda, Warszawa 2011.

12.Sd2 Wc8 13.Sf1

Następuje przegrupowanie skoczka w celu wzmocnienia kontroli nad punktem d5.

13...Gd8

Teraz zrozumiała jest idea postawienia hetmana na b8: goniec ma wolną drogę na pole a5.

14.Se3 Ga5 15.Gd2 Hc7 16.He2 Sb6 17.Wed1 Sc4 18.Sxc4?

Ta wymiana jest tylko korzystna dla czarnych. Białe powinny zagrać energicznie w tym momencie, czyli 18.Scd5!? np. 18...Sxd5 19.Sxd5 Gxd5 20.Gxa5 Hxa5 21.Wxd5 Hd8 22.b3 Sb6 23.Wd2 Wc6 24.Wad1 i białe - z uwagi na słabego pionka d6 - miałyby pewną przewagę pozycyjną.

18...Hxc4 19.He1

Po 19.Hxc4 Wxc4 czarne nie miałyby żadnych problemów.

19...Gb6 20.Ge3 Gxe3 21.Hxe3 Hb4 22.Hc1 Wc6 23.a5 Wac8 24.Wa4 Hc5 25.Hd2

Białe ustawiły się pasywnie i właściwie nie widać, co można tutaj grać, aby walczyć o przewagę. Tymczasem czarne mają "swoją" grę.

25...b5! 26.axb6 Hxb6 27.Hc1 Wb8 28.Wa1 Hc7 29.Wd3 Wb4 30.We3 Hb7 31.Sd1 h6 32.h3 d5!

Jest rzeczą oczywistą, jeśli czarne w takich pozycjach przeforsują ten przełom w centrum, to mają z reguły świetną grę.

33.exd5 Gxd5 34.c3 Gxf3 35.Wxf3 Wb5 36.Hd2 e4 37.Wg3 Wd5 38.He1

Białe są w odwrocie.

38...Sh5 39.Wg4 f5 40.Wh4 Sf6 41.Se3 Wdc5 42.Hd2 Hc7 43.Wf1

Z ideą f2-f3 i otwarciem pozycji na prawej stronie. Ten plan będzie trudno białym zrealizować w dogodnym momencie, kiedy przeciwnik ma wszystko pod kontrolą. Po 43.Wd1 He5 czarne stałyby znakomicie.

43...Wd6

Linia zdobyta i czarne stoją lepiej!

44.He2 Hd7 45.f3

Konsekwentnie z planem.

45...Wd2! 46.Hxa6

Białe mają przewagę pionka, ale czarne inicjatywę.

46...Wd3

Czarne odrzuciły prawdopodobnie bicie na b2 z powodu: 46...Wxb2 47.Wxh6! gxh6 (47...exf3 48.Wxf3 gxh6 49.Hxf6 Kh7 50.Wxf5 Wxf5 51.Sxf5 Wb1+ 52.Kh2 Hc7+ 53.Sd6 Wd1 54.Hf5+ i białe ratują się wiecznym szachem) 48.Hxf6 Hg7 49.Hd6 Wxc3 50.He6+ Kh8 51.Wd1 (51.Wa1 Wc5 52.Wd1 We5 53.Hc8+ Kh7 54.Wd7 We7 55.Wxe7 Hxe7 56.Hxf5+ Kg7 57.Hg4+ Hg5 58.Hxe4 i białe mają wystarczającą rekompensatę za jakość) 51...Wd3 52.Wxd3 exd3 53.Hc8+ Kh7 (53...Hg8 54.Hc3+ Hg7 55.Hc8+ itd.) 54.Hxf5+ Hg6 55.Hd7+ Kg8 56.Hd5+ i nie widać, jak czarne mogą uniknąć wiecznego szacha.

47.We1 exf3 48.Ha8+

Po 48.gxf3 Kh7 czarne - z uwagi na osłabioną pozycję królewskiego skrzydła białych - stoją wyraźnie lepiej.

48...Kh7 49.Hxf3 We5 50.Wd4 Wxd4 51.cxd4 Hxd4 52.Kh2 Hc5 53.We2 Hc7 54.Kg1 Hb6 55.Kh2 He6 56.b4

Jeśli 56.We1 to 56...f4! 57.Hxf4 Sd5 i białe tracą materiał.

56...We4

Silne było 56...g5!? z groźbą f5-f4.

57.b5 He5+ 58.Kh1 Sd5?

Błąd w wygranej pozycji. Czarne łatwo wygrywały po 58...Wf4! np. 59.Hc6 Sh5 60.Kg1 We4 itd.

59.Sc4!

To posunięcie przeoczył Turek.

59...He6

Silną alternatywą było 59...Ha1+!? 60.Kh2 Wxe2 61.Hxe2 Hd4 i czarne miałyby centralnie ustawione figury i kontrolę nad ewentualnym marszem pionka "b".

60.Wxe4 fxe4 61.Hg4 Hxg4 62.hxg4

W ten sposób powstała ciekawa końcówka skoczkowa, którą czarne - po dokładnej grze - powinny uratować.

62...Kg6 63.b6

Po 63.Kh2 e3! 64.Kg3 (64.Sxe3?? Sxe3 65.b6 Sxg4+ 66.Kg3 Se5 67.b7 Sc6-+) 64...e2 65.Kf2 Kg5 66.b6 Sxb6 67.Sxb6 Kxg4 68.Kxe2 Kg3 69.Kf1 h5 70.Sd5 h4 71.Sc3 h3 czarne łatwo remisowały.

63...Sb4??

Przegrywający błąd. Jeszcze można było się uratować po 63...Sxb6! 64.Sxb6 Kg5=. Po ruchu w partii białe gładko wygrywają.

64.b7 Sa6 65.Kh2 Kg5 66.Kg3 Sb8

66...h5 67.gxh5 Kxh5 68.Kf4 Kh4 69.Sd6 e3 70.Sf5+ Kh5 71.Sxe3+- 

67.Sd6 Kf6 68.Kf4 e3 69.Se4+ Ke6 70.Kxe3 Kd5 71.Kf4 g6 72.Sf6+ Ke6 73.Sg8 g5+

73...h5 74.g5 Kd6 75.Sf6 Kc6 76.Ke5 Kxb7 77.Sxh5 gxh5 78.g6+- 

74.Ke4 Sd7 75.Kd4 Kd6 76.Sxh6 Kc6 77.Ke4 Kxb7 78.Kf5 Kc6 79.Kxg5 Kd6 80.Kf5 Ke7 81.g5 Kf8 82.Kg6 Ke7 83.Kg7 Sc5 84.Sf5+ Ke6 85.Sd4+ Ke5 86.Kf7 Se4 87.g6 Sg5+ 88.Ke7 Se4 89.g7 Sf6 90.Kf7 Sg4 91.Sf3+ 1-0