Partia 5

Obrona sycylijska [B54]

Szirow - Huschenbeth
Bundesliga 2012
[Jerzy Konikowski]1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6

System wprowadzony do praktyki turniejowej przez naszego rodaka Mieczysława (Miguela) Najdorfa. Jego główną ideą jest po b7-b5 przygotowanie kontrgry na skrzydle hetmańskim.

6.Gg5 e6 7.f4 Ge7 8.Hf3 Hc7 9.0-0-0 Sbd7 10.g4 b5 11.Gxf6 Sxf6 12.g5 Sd7 13.f5

Często gra się tutaj 13.a3, ale ruch w partii jest najbardziej aktywny i niebezpieczny dla czarnych.

13...0-0!?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to samobójstwo. Czarne roszują w momencie, gdy białe akurat są gotowe do ataku na królewskim skrzydle. Ale to są owoce ostatnich badań tego wariantu. Wszystko bowiem wskazuje, że ruch ten jest jednak możliwy. Zanim przejdę do omówienia tego wariantu, krótki rzut oka na kontynuację, która do tej pory uważana była praktycznie za jedyną: 13...Gxg5+ 14.Kb1 Se5 15.Hh5 He7 (15...Hd8 16.Sxe6 Gxe6 17.fxe6 g6 18.exf7+ Kxf7 19.Hh3 Wa7 20.Ge2 Kg7 z obustronnymi szansami, Krege-Fuchs, Halle 2005.) 16.Sxe6 Gxe6 17.fxe6 g6 18.exf7+ Kxf7 19.He2 Kg7 20.Sd5 Hd8 21.Gh3 Wf8!? (21...Wa7 22.Whg1 Wf7 23.Ge6 Wf3 z bardzo ostrą i skomplikowaną pozycją, Pliester-L´Ami, Wijk aan Zee 2005.) 22.Whf1 Wa7 23.Wxf8 Hxf8 24.Wf1 Wf7 25.Sc7 Wxf1+ 26.Hxf1 Hxf1+ 27.Gxf1 Sf3 28.Gg2 Sxh2 29.Sxa6 Gd8 30.Sb8 Kf6 31.Sc6 Gb6 i wolny pionek h daje czarnym dobre szanse, które ostatecznie partię wygrały, Tessedik-Rendi, Budapeszt 2002.

14.f6

Ta pozycja jest obecnie w okresie badań teoretycznych i praktycznych. Trudno jest więc jednoznacznie określić, czy to jest prawidłowa reakcja białych. Zobaczmy kontynuacje, które do tej pory były zastosowane w turniejach:

I. 14.g6 hxg6 15.fxe6 fxe6 16.Sxe6 Wxf3 17.Sxc7 Wa7 18.S7d5 Gg5+ 19.Kb1 Se5 20.a4 bxa4 21.Wg1 Gd8 22.Sxa4 Wf2 i czarne mają wystarczające kontrszanse, Blom-Barnett, IECG 2006.

II. 14.fxe6 fxe6 15.Sxe6 (W partii N.Kozincewa-Ju Wenjun. Nalczik 2011, grano 15.He3 Hc5 16.h4 Sb6 ze skomplikowaną pozycją. Czarne później partię wygrały.) 15...Wxf3 16.Sxc7 Gxg5+ 17.Kb1 Wb8 18.Se6 Gf6 i czarne mają wystarczające kontrszanse i partię ostatecznie wygrały, Huschenbeth-Hamitevici, Chotowa 2010.

III. 14.Hg3 b4 15.Sce2 Sc5 16.f6 Gd8 17.Hh4 Gb7 18.fxg7 We8 19.Sg3 d5 20.Sh5 Sxe4 21.Wg1 He5 22.Sf3 Hf5 23.Ge2 Wc8 24.Sd4 (Profilaktyczne 24.Kb1!? było silniejsze.) 24...Gxg5+ 25.Wxg5 Hxg5+ 26.Hxg5 Sxg5 27.Wg1 Se4 28.Gd3 f5 29.Gxe4 dxe4 30.Sf6+ Kf7 31.Sxe8 Wxe8 32.Sxe6 e3 33.Sd4 Ge4 i partia zakończyła się ostatecznie remisem, Kanarek-Golichenko, Chotowa 2010.

IV. 14.Wg1 b4 15.Sce2 e5 16.f6 exd4 17.fxe7 We8 18.Sxd4 Se5 19.Hf4 Wxe7 20.Sf5 Gxf5 21.exf5 a5 22.Wg2 Wb8 23.Hd4 Wb6 z ostrą i złożoną pozycją, T. Kozincewa -Ju Wenjun, Nalczik 2011.

V. 14.h4 b4 15.Sce2 e5 16.Sb3 f6 (16...a5 17.f6! z inicjatywą) 17.g6 h6 18.c3 a5 19.Kb1 Sb6 20.Wc1 Ha7 21.c4 Gb7 i czarne uzyskały świetne atakujące możliwości na skrzydle hetmańskim i partię później wygrały, Sawczenko-Ju Wenjun, Moskwa 2012. 

14...gxf6 15.gxf6 Sxf6

Jedyne. Przegrywa 15...Gxf6? wobec 16.e5! Gg5+ (Lub 16...dxe5 17.Wg1+ Kh8 18.Sdxb5 Hc5 19.Wg3 Gh4 20.Wh3 Gg5+ 21.Kb1 f5 22.Sd6 Wa7 23.Hh5 Sf6 24.Hxg5 i białe mają figurę więcej.) 17.Kb1 Gb7 18.Hh5 Gxh1 (18...Sxe5 19.Hxg5+ Sg6 20.Wg1 z wygraną) 19.Gd3 h6 20.Wg1 Sxe5 21.Wxg5+ z szybkim matem.

16.e5 dxe5 17.Sc6

17.Sdxb5? axb5 18.Hxa8 Gb7 19.Wg1+ Kh8 20.Sxb5 Hb6 21.Ha7 Hxa7 22.Sxa7 Gc5 23.Wg3 Gxa7 z przewagą materialną czarnych.

17...Kh8?

Jeśli gra się tak ostry wariant, to trzeba go znać dokładnie znać. W trakcie partii jest bowiem trudno obliczyć wszystkie możliwości. W tej pozycji jedyne jest 17...Gb7! Przykładowe warianty: 18.Hg3+ Kh8 19.Sxe5 Gd6 20.Wxd6 Gxh1 21.Wd1 (21.Hg5 Se4! 22.Sxe4 Gxe4 23.Hf6+ Kg8 24.Gd3 Hc5! 25.Gxe4 He3+ 26.Kd1 Hxe4 27.Hg5+ Kh8 28.Hf6+ i białe remisują wiecznym szachem) 21...Wac8 22.Gd3 Gb7 23.Hg5 Sg8 24.Gxh7 He7 25.Hh5 Sf6 26.Hh4 Sg8 27.Hh5 Sf6 28.Hh4 Sg8 29.Hh5 Sf6 30.Hh4 i podpisano remis, Solak-Ju Wenjun. Moskwa 2012.

18.Sxe7 Hxe7 19.Hxa8 b4

Po 19...Gb7 20.Ha7 Wa8 21.He3! (Nic nie daje 21.Hg1 wobec 21...Wg8!) 21...Gxh1 22.Hxe5 powstaje trudna sytuacja dla czarnych, np. 22...b4 23.Gd3! bxc3 (23...Gb7 24.Se2 z groźbą Wd1-f1!) 24.Wxh1 cxb2+ 25.Kb1 Wg8 26.Wf1 Kg7 27.Hg5+ białe zdobywają figurę.

20.Hb8

Silniejsze było 20.Se2! Gb7 21.Ha7 Wa8 22.Hg1 Wg8 23.Sg3 z przewagą materialną białych.

20...Sd7

Czarne słusznie nie zdecydowały się na 20...Gb7, ponieważ po 21.Hxe5 Gxh1 22.Gxa6 bxc3 23.Wxh1 cxb2+ 24.Kb1 Wg8 25.Wf1 Wg6 26.Gd3 Wh6 27.a4 białe miałyby łatwo wygraną końcówkę.

21.Hc7 bxc3 22.Hxc3 Hg5+ 23.Kb1

Białe chciały zachować hetmany, ale ten ruch jest tylko stratą tempa. Prostsze było 23.Hd2! 

23...Gb7 24.Gxa6

Znowu niedokładność. Logiczne było wtrącenie 24.h4! Hh5 25.Gxa6 Gxh1 26.Wxh1 Sf6 27.a4 z jasną przewagą.

24...Gxh1 25.Wxh1 Sf6 26.h4

W wariancie po 26.We1!? Wd8 27.a4 Wd4 28.a5 Se4 29.He3 Wd1+ 30.Ka2 Wxe1 31.Hxe1 białe powinny gładko wygrać.

26...Hf4 27.We1 Wd8 28.a3

Niepotrzebna strata czasu. Można było po dość prostym 28.Hc7! przyśpieszyć bieg wydarzeń, np. 28...Hd2 (28...Wd7 29.Hc8+ Kg7 30.Wg1+ Kh6 31.Hf8+ Kh5 32.Ge2+ Sg4 33.Hg7 f5 34.Hxd7 lub 28...Wf8 29.Hxe5 w obu przypadkach z łatwą wygraną) 29.Wc1 Kg7 30.Hxe5 z trudną dla czarnych końcówką.

28...Hd4

Czarnym byłoby też trudno bronić końcówkę po 28...Se4 29.Hc7 Hxh4 30.We2 Sd2+ 31.Ka2 Hf6 32.Wxe5 Wg8 33.We2 itd.

29.Hc7 Wd7?

W takich pozycjach ważne jest każde tempo. Konieczne było 29...Kg7!?, aby przybliżyć króla do centrum. Po ruchu w partii białe pewnie realizują swoją przewagę.

30.Hxe5 Hxe5 31.Wxe5 Wd4 32.h5 Sd7 33.Wa5 Kg7 34.b4 f5 35.c3 Wd6 36.c4 f4 37.c5 Wc6 38.Gb5 Wc7 39.Gxd7 Wxd7 40.c6 Wf7 41.Wc5 f3 42.Wc1 f2 43.Wf1 1-0