Partia 7


Bartel - Szabo

Pobierz partię w formacie *.pgn

Wykonano z pomocą
programu ChessBase 9.0

Komentarz: J. Konikowski