Gazeta Częstochowska 1967

2 pochwała

Jerzy Konikowski

Mat pomocniczy w 2 ruchach (duplex)

 

W tego typu zadaniach zaczynają białe i czarne.

Białe na ruchu: 1.0-0 g3 2.Wa1 Wxa1#

Czarne na ruchu: 1.0-0-0 c6 2.Wh8 Wxh8#