(7) Eugeniusz Iwanow, Ryszard Kapica i Jan Rusinek

VI WCCT 1996-2000

XX miejsce1.Gf7!
grozi 2.Sd1+ Sd4 3.Gxd4+ Wxd4#

1...Gxf7

1...Gxf6 2.Sc4+ Ke4 3.Sd2+ Wxd2#

1...fxg4 2.He2+ Kf5 3.He6+ Wxe6#

1...Sxg3 2.We3+ Kf4 3.Sd5+ Wxd5#

1...Sd4 2.Sc4+ bxc4 3.Gxd4+ Wxd4# 

2.Sd3+ Ke6 3.Ha2+ Wd5#

W VI drużynowych mistrzostwach świata zaproponowano temat polegający na tym, że rola obron czarnych musi być identyczna, jeżeli  chodzi o korzyść i szkodę. W zadaniu  tym przedstawiono temat ten czterokrotnie dzięki zdjęciu z kontroli pól wokół czarnego króla. Ta ciekawa koncepcja połączona została z tematem unikali duali.

Komentarz: Eugeniusz Iwanow